AV1

Digitalt hjälpmedel för undervisning och inkludering i skolan – motverka långvarig frånvaro med skolroboten AV1.

För barn som missar långa perioder i skolan, på grund av faktorer de inte kan kontrollera, kan ensamhet och social isolering vara ett problem med stora pedagogiska och sociala konsekvenser. Att gå i skolan handlar inte bara om inlärning och ämnen, skolan är också den viktigaste sociala arenan i ett barns liv. Relationer och upplevelser från skolan följer med oss genom resten i av livet och formar vilka vi blir som människor.

AV1 är verktyget som gör att ingen behöver missa lektioner, raster och samtal med vänner.

Träffa oss och få en genomgång av hur AV1 fungerar!

AV1 snabbkurs - två gånger i månaden på Zoom

AV1 Snabbkurs är gratis och öppet för alla som jobbar i skola och kommun och vill ha en praktisk genomgång av AV1 och dess funktioner. Det är också möjligt att ställa frågor.

Såhär fungerar AV1

AV1 placeras i klassrummet och eleven deltar från annan plats via surfplatta eller mobil. AV1 är utrustad med inbyggd kamera, mikrofon och högtalare som gör att eleven kan se, höra och prata med sin omgivning. Med hjälp av en app kan eleven vrida på roboten, interagera med klassen och delta i undervisningen ungefär som om hen vore där fysiskt. AV1 levereras också med ett inbyggt 4G-simkort som gör att att eleven kan hänga med ut på rasten, följa med på skolresor eller till och med hem på födelsedagskalas.

Roboten har varit väldigt avgörande, just för att hon kan koppla upp sig och se vad som händer i klassrummet direkt. Det blir ingen andrahandsinformation utan att det blir en direkt kontakt med Alice under lektionstid och det har varit en stor fördel i hennes kunskapsutveckling

- Anna Gustafsson, lärare på Handskerydsskolan i Nässjö

Har din kommun införskaffat AV1? Eller ska du börja använda AV1 i klassrummet?


Vi har samlat olika typer av stödmaterial som förklarar AV1 för de som ska administrera roboten på skolan och använda den i klassrummet.

Säkerhet och integritet

I klassrummet är elevens trygghet det allra viktigaste. AV1 är en säker GDPR-kompatibel lösning som tar stor hänsyn till integritet. Endast en elev kan ansluta till AV1 i taget, skärmdumpar och inspelning är förbjudna, ljud och video är krypterat, och både lärare och elever ser klart och tydligt när AV1 är online.

Funderar din kommun på att införskaffa AV1?

AV1 finns idag tillgänglig i över 100 svenska kommuner, vars förvaltning eller skola erbjuder verktyget till elever som riskerar att missa delar av sin skolgång. Under åren har vi intervjuat några av våra kunder som gärna delar med sig av sina bästa tips och tricks.

460
elever använde AV1 i Sverige under 2022
5000
elever i Europa har fått hjälp av skolroboten

Har din kommun införskaffat AV1? Eller ska du börja använda AV1 i klassrummet?

Hur du får din skola att använda AV1

Som lärare, förälder eller vårdnadshavare har du troligen mött ett barn med längre perioder av skolfrånvaro. I denna broschyr går vi igenom AV1 och täcker allt från teknisk information till implementering och sekretess för alla inblandade parter.

Ta kontakt