Säkerhet

AV1 är särskilt utformad för att alla elever, klasskamrater och lärare ska kunna känna sig helt trygga.

Designad för integritet och datasäkerhet

Hela AV1-lösningen (robot, AV1-app och AV1 Admin portal) är designad och byggd av vårt team i Norge. No Isolation är ISO 27001-certifierat och integritets- och säkerhetsfunktioner har byggts in från dag ett.

Illustration of two hands interacting with a tablet screen, entering a hidden code or pin number to access the AV1 robot livestream

Inga personuppgifter samlas in eller registreras

Inga personuppgifter samlas in om barnet som använder AV1 eller andra elever i klassen. Det är inte möjligt att ta en skärmdump eller spela in från AV1-appen. Kryptering innebär att ingen kan komma åt liveströmmen mellan elevernas enhet och AV1.

Alltid tydligt vem som är ansluten och när

Eleven loggar in i AV1-appen med en egenvald PIN-kod, och varje robot kan bara vara kopplad till en padda eller telefon i taget. Utan att personuppgifter behöver samlas in vet man alltid vem man pratar med. Eleven kan bara ansluta om roboten är påslagen, och när ögon och huvud börjar lysa är det tydligt att eleven har loggat in.

Illustrations of two students in a classroom interacting with an AV1 robot
Example of our school resources

Resurser

På vår resurssida finns nyttigt stödmaterial som uppstartsguide, förslag till informationsbrev till vårdnadshavare, klassrumsaffisch och presentation till första lektionen. Här hittar du även ett förslag på avtal mellan vårdnadshavare och skola som reglerar vad som är okej och inte.

Skolresurser