AV1 Academy

Welcome to the AV1 Academy

These guides and resources are designed to equip AV1 administrators with the knowledge and tools they need to guide school assistants through the initial setup and usage of our product. The AV1 Academy serves as your comprehensive guide to mastering the onboarding process and maximising the impact with your AV1s.

Individual resources by category

Our resources are available to view in the AV1 Academy or can be downloaded and printed for use in the classroom.

Integritet och säkerhet

Policyer för att säkerställa bästa praxis, och information för att lugna alla inblandade.

View all

Teknisk installation

Nedladdningsbara resurser som tar dig igenom varje steg för att få igång AV1 på din skola.

View all

Brevmallar

Lättanvända mallar som du kan anpassa och göra alla redo att anamma AV1.

View all

Klassrumsresurser

Bli ett AV1-superklassrum med affischer, lektionsplaner, målarblad och mer.

View all