Om AV1

AV1 hjälper skolor och kommuner att skapa lärande och tillhörighet för alla barn. Lösningen består av AV1-robotar, AV1-appen, AV1 Admin och AV1 Academy som tillsammans hjälper frånvarande elever att återvända till klassrummet.

Bakgrund

Långvarig skolfrånvaro har allvarliga konsekvenser både för barn och unga och de som har ansvar för deras utbildning.

Det är kommunens och skolans ansvar att tillgängliggöra lämplig undervisning för elever som av olika skäl inte kan komma till skolan, men efterfrågan på tjänster är stor och antalet elever med problematisk skolfrånvaro har ökat kraftigt samtidigt som ekonomin är ansträngd på många håll.

Skolorna jobbar hårt för att kunna hjälpa alla elever, men resurserna är knappa. Låg närvaro leder ofta till låg måluppfyllelse och det kan vara svårt att få tillbaka elever som varit borta länge.

De allra flesta elever vill gå till skolan, lära sig saker och vara en del av en gemenskap. Samtidigt kan ångest, intryckskänslighet eller omfattande medicinska behov göra det svårt eller rent av omöjligt att vara med i klassrummet fysiskt.

Det är här AV1 kan hjälpa till. AV1 är ett tryggt och säkert verktyg som är särskilt utvecklat för klassrummet. Vi har tagit fram mjukvara och resurser som hjälper skolor och kommuner att nå ut med undervisning och inkludering till alla elever.

AV1 används vid många olika utmaningar och hälsotillstånd. Detta är några av dem.

ÅngestKroniskt trötthetssyndrom / MEInfektionskänslighetHVB
Problematisk skolfrånvaroSärskild begåvningOperationer och sjukhusbehandlingarCancer
IntryckskänslighetMuskeldystrofiBeteendesvårigheterEpilepsi
Lång covidAutoimmuna sjukdomarADHD / ADDInlärningssvårigheter
ASD / AutismHjärtsjukdomarSkadorSärskilda behov och funktionsnedsättningar
Example reasons for use

Så fungerar AV1-robotar

AV1-robotar gör det möjligt för elever att delta i undervisning och sociala sammanhang när de inte kan vara på plats. Unika funktioner för aktivt deltagande och social inkludering, kombinerat med robusta lösningar för säkerhet och integritet, gör AV1 särskilt lämplig för elever med fysiska eller psykiska utmaningar i skolsammanhang. Gå till vår säkerhetssida för mer information om säkerhet och integritet.

AV1 skolrobot

Undervisning i realtid

Robotarna är utrustade med kamera och mikrofon vilket gör det möjligt för eleven att se, höra och prata genom AV1. Kameran går bara åt ett håll vilket gör att elever med sjukdom, ångest eller smärta slipper press på att synas.

Inkludering och tillhörighet

Roboten fungerar som en avatar för eleven den representerar. Den kan göras mer personlig med namn och utsmyckning och har ett bärhandtag och en egen ryggsäck som gör det möjligt att inkludera eleven i allt som händer på skolan. Robotens fysiska närvaro i klassrummet gör att eleven inte glöms bort, även under de dagar då hen inte är tillräckligt frisk för att ansluta.

Aktivt deltagande

Elever kan välja var de vill titta genom att vrida på huvudet, ändra form på ögonen och räcka upp handen genom att tända en grön blinkande lampa på robotens huvud. Detta gör att de kan svara på frågor, reagera på kommentarer eller visa hur de mår utan att störa lektionen.

Fokus när det behövs

När en elev behöver egentid, eller är för hängig för att delta aktivt men ändå vill vara med och lyssna till lektionen, kan hen signalera “stör ej” genom att tända en blå lampa på robotens huvud. För elever med problematisk skolfrånvaro är detta ofta en stor trygghet i återintegreringsfasen.

Så fungerar AV1 Appen

Den kostnadsfria AV1-appen laddas ner till elevens enhet. Appen är kompatibel med både Apple- och Android-enheter (smarttelefoner, surfplattor och Chromebooks).I appen följer man några enkla steg för att para ihop enheten med AV1. Användaren anger en engångskod som hen får från skolans eller kommunens adminstratör, och väljer sedan en hemlig PIN-kod som används för att logga in.

Allt som krävs för att eleven ska kunna ansluta är att roboten är på.

Från appen eleven sin robot:

  1. Kamera, mikrofon och högtalare på roboten sänder en livestream till appen, med tvåvägsljud.
  2. Eleven sveper eller trycker på skärmen för att styra var roboten tittar.
  3. Att aktivera “stör ej” gör robotens huvud blått.
  4. Att trycka på ”räck upp handen”gör att robotens huvud blinkar grönt.
  5. Att trycka på olika emojis ändrar robotens ansiktsuttryck.

Så fungerar AV1 Admin

AV1 Admin är en portal som fungerar på alla webbläsare. Den är lätt att använda, och funktionerna är anpassade efter svenska kommuners och skolors behov. Portalen används för att administrera organisationens robotar och se effekten de har för eleverna. Det finns två åtkomstnivåer i AV1 Admin, Administratörer och Assistenter.

Som Administratör kan du hantera och se detaljerad information om alla AV1-robotar som ägs av din organisation, samt samma åtkomst som skolassistenter.

Som Assistent, har du åtkomst till enkla inställningar på den robot du har tilldelats och annat som hjälper dig att komma igång på skolan på ett smidigt sätt.

Så använder du AV1 Academy

Som en del av ditt servicepaket får du också tillgång till ett bibliotek med utbildningsmaterial och skolresurser för trygg och effektiv användning av AV1 (t.ex. brevmallar, lektionsplaner, klassrumsaffisch, wifi-guide och riskbedömningsmall).

Vi hjälper dig också i varje steg på vägen med installationsguider, hjälpsidor, teknisk support och personlig rådgivning.

Gå till AV1 Academy
Börja förbättra närvaro och deltagande idag

Fråga oss om AV1 till din kommun eller skola

Kontakta oss
__wf_reserverad_ärva