Leter etter Komp?

Øk nærværet med AV1 skoleroboter

Skolefravær er en alvorlig utfordring for skolen, eleven og samfunnet. AV1-roboter sikrer tilgang til læring, sosial tilhørighet, og hjelper elever tilbake til klasserommet.

__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv

Utvalgte samarbeidspartnere

__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv

Bruk AV1 for å forbedre...

__wf_reserved_arv

Deltakelse

Fraværende elever får mulighet til å delta i skoletimene og følge den faglige progresjonen

__wf_reserved_arv

Sosial tilhørighet

Barn og unge beholder, styrker eller reetablerer sine sosiale tilhørighet til klassen og skolemiljøet

__wf_reserved_arv

Reintegrering

AV1 fungerer som en brobygger på vei tilbake til skolen, klasserommet, lærere og medelever

__wf_reserved_arv

Kostnadseffektivitet

AV1 koster betydelig mindre enn alternative tiltak for å sikre elevers rett til undervisning

__wf_reserved_arv

Engasjement

AV1 har funksjoner for aktiv deltakelse og inkludering i klasserommet og skolemiljøet

3 000+
AV1-roboter over hele Europa
17
land
2 500+
skoler
10 000+
elever
100 000+
skoletimer

Hva andre har å si...

__wf_reserved_arv

En kostnadseffektiv måte å gi støtte til unge mennesker på.

Fra et kommune- og skoleperspektiv har AV1 mange fordeler. Ordningen har fått hjertelig ros i vår nylige inspeksjon. Det er en kostnadseffektiv måte å gi støtte til unge mennesker som andre elever og ansatte også elsker å være en del av, både i klasserommet, der de passer på roboten og for brukeren.

Julie Young, rådgiver videregående opplæring
Somerset Council, mars 2022
__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv

Delta i sosialt liv og læring.

«I kombinasjon med vårt gode digitale utstyr hjelper AV1-avatarene oss å gjøre det mulig for elever som ikke er i stand til å delta på skoletimer på grunn av alvorlig sykdom, å delta i sosialt liv og læring.»

André Sebastiani, konsulent for medier og utdanning i den digitale verden
Barne- og utdanningsavdelingen i Bremen, Tyskland, september 2023
__wf_reserved_arv__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv

Eleven er på skolen!

En elev, med hjelp av AV1, snudde 100% skolefravær høsten i 2. klasse til nesten 100% skolegang neste vår. Som et skritt på vei tilbake til klasserommet jobber eleven i et grupperom og en assistent er til stede mesteparten av dagen - men eleven er på skolen!

Erik Helmersson, IKT-koordinator, Utdanningsadministrasjon
Linköping kommune, Sverige, juli 2022
__wf_reserved_arv
Start reisen mot økt skolenærvær i dag

Spør oss om AV1 for din kommune eller skole

Kontakt rådgiver
__wf_reserved_arv