Öka närvaron med AV1-robotar

Frånvaro är en av skolans största utmaningar. AV1 är en telepresence-robot som gör det möjligt för elever att delta i undervisning och sociala sammanhang när de inte kan vara på plats, och underlättar återgång när det dags att komma tillbaka.

__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva

AV1 används bland annat av...

__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Använd AV1 för att förbättra...

__wf_reserverad_ärva

Mängden undervisning

Frånvarande elever kan delta under vanliga lektioner och får lättare att att följa undervisningsplanen och uppnå sina mål

__wf_reserverad_ärva

Välbefinnande

Elever kan upprätthålla sina sociala relationer och uppleva att lyckas med delar av skolarbetet även vid frånvaro

__wf_reserverad_ärva

Återintegrering

AV1 fungerar som en bro från hemmet eller SU-gruppen och sänker tröskeln till klassrummet

__wf_reserverad_ärva

Kostnadseffektivitet

Kostnaden för en AV1-insats är låg jämfört med alternativa lösningar

__wf_reserverad_ärva

Engagemang

AV1 är särskilt designad för aktivt deltagande och social inkludering i klassrummet

3k+
AV1 över hela Europa
17
länder
2,5k+
skolor
10k+
elever
100k+
genomförda lektioner

Detta säger andra om AV1...

__wf_reserverad_ärva

Ett kostnadseffektivt sätt att ge stöd till ungdomar.

Ur kommunens och skolans perspektiv har AV1 många fördelar och lösningen fick varmt beröm under vår senaste inspektion. Det är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda stöd till elever som både medarbetare och klasskamrater älskar att vara en del av.

Julie Young, Post-16-rådgivare
Somerset Council, mars 2022
__wf_reserverad_ärvaJulie Young from Somerset Council holding an AV1 school robot
__wf_reserverad_ärva

Delta i undervisning och sociala sammanhang

AV1-robotarna hjälper oss att erbjuda elever undervisning och social när de på grund av till exempel allvarliga sjukdomar inte kan delta i ordinarie undervisning.

André Sebastiani, IKT-konsult
Barn- och utbildningsförvaltningen i Bremen, Tyskland, september 2023
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Eleven är i skolan!

I årskurs två gick eleven från nästan 100% frånvaro under höstterminen till nästan 100% närvaro under våren med hjälp av AV1. Som ett steg mot klassrummet jobbar eleven i ett grupprum och en vårdnadshavare är med större delen av dagen - men eleven är i skolan!

Erik Helmersson, IKT-samordnare Utbildningsförvaltningen
Linköpings kommun, Sverige, juli 2022
En bild från en video där Erik från Linköpings kommun pratar med kameran om AV1-robotar__wf_reserverad_ärva
Börja förbättra skoldeltagandet idag

Fråga oss om AV1 för din lokala myndighet eller skola

Kontakta oss
__wf_reserverad_ärva