AV1

Barnets ögon, öron och röst i klassrummet


För barn som missar långa perioder i skolan, på grund av faktorer de inte kan kontrollera, kan ensamhet och social isolering vara ett problem med stora pedagogiska och sociala konsekvenser. Att gå i skolan handlar inte bara om inlärning och ämnen, skolan är också den viktigaste sociala arenan i ett barns liv. Relationer och upplevelser från skolan följer med oss genom resten i av livet och formar vilka vi blir som människor.

AV1 är verktyget som gör att ingen behöver missa lektioner, raster och samtal med vänner.

Såhär fungerar AV1

AV1 placeras i klassrummet och eleven deltar från annan plats via surfplatta eller mobil. AV1 är utrustad med inbyggd kamera, mikrofon och högtalare som gör att eleven kan se, höra och prata med sin omgivning. Med hjälp av en app kan eleven vrida på roboten, interagera med klassen och delta i undervisningen ungefär som om hen vore där fysiskt. AV1 levereras också med ett inbyggt 4G-simkort som gör att att eleven kan hänga med ut på rasten, följa med på skolresor eller till och med hem på födelsedagskalas.

1800
elever använde AV1 i 2021
27.000
skoldagar deltogs i via AV1 i 2021

Har din kommun införskaffat AV1? Eller ska du börja använda AV1 i klassrummet?


Vi har samlat olika typer av stödmaterial som förklarar AV1 för de som ska administrera roboten på skolan och använda den i klassrummet.

Säkerhet och integritet

I klassrummet är elevens trygghet det allra viktigaste. AV1 är en säker GDPR-kompatibel lösning som tar stor hänsyn till integritet. Endast en elev kan ansluta till AV1 i taget, skärmdumpar och inspelning är förbjudna, ljud och video är krypterat, och både lärare och elever ser klart och tydligt när AV1 är online.

Hur du får din skola att använda AV1

Som lärare, förälder eller vårdnadshavare har du troligen mött ett barn med längre perioder av skolfrånvaro. I denna broschyr går vi igenom AV1 och täcker allt från teknisk information till implementering och sekretess för alla inblandade parter.

Ladda ner broschyr