Vi skapar kommunikations­lösningar för att bekämpa ensamhet.

Social isolering och ensamhet drabbar de mest sårbara grupperna i samhället hårdast. Två av de mest utsatta grupperna är äldre över 80 och barn eller ungdomar.

  • Cnn
  • Pa 3X
  • Bloomberg
  • Financial Times
  • The Guardian
  • Huffpost
  • Bbc@3X
  • The Independent
  • Reuters
  • The Telegraph@3X
Lonely

Vi behöver prata om ensamhet

Ensamhet är ett folkhälsoproblem och bristen på ett socialt kontaktnät har negativa konsekvenser för både fysisk och mental hälsa. Att hjälpa människor ut ur ensamhet har därmed en positiv effekt för en människas välbefinnande, från huvud till hjärta.

Social isolering och ensamhet har en allvarlig inverkan på vår fysiska och mentala hälsa:

32%
ökad risk för stroke.
Källa: Valtorta et al., 2016
29%
ökad risk för hjärtsjukdom.
Källa: Valtorta et al., 2016
26%
ökad risk för tidig död.
Källa: Holt-Lunstad et al., 2015