1
4
3
8
7
14
10
9
23
19
24
22
18
20
21

1 million

I Sverige har 1 million människor ingen nära vän. Social isolering drabbar oss oavsett kön, ålder eller nationalitet.

  • Cnn
  • Pa 3X
  • Bloomberg
  • Financial Times
  • The Guardian
  • Huffpost
  • Bbc@3X
  • The Independent
  • Reuters
  • The Telegraph@3X

Social isolering och ensamhet har en allvarlig inverkan på vår fysiska och mentala hälsa:

32%
ökad risk för stroke.
Källa: Valtorta et al., 2016
29%
ökad risk för hjärtsjukdom.
Källa: Valtorta et al., 2016
26%
ökad risk för tidig död.
Källa: Holt-Lunstad et al., 2015
Lonely

Vi behöver prata om ensamhet

We bring people together