Eyes 1
Eyes 2
Eyes 3
Eyes 4
Eyes 5
Eyes 6
Eyes 7
Eyes 8
Eyes 9
Eyes 10
Eyes 11
Eyes 12
Eyes 13
Eyes 14
Eyes 15
Eyes 16
Eyes 17
Eyes 18
Eyes 19
Eyes 20
Eyes 21
Eyes 22
Eyes 23
Eyes 24

1 million

I Sverige har 1 million människor ingen nära vän. Social isolering drabbar oss oavsett kön, ålder eller nationalitet. Källa: SCB (2016). “Undersökningarna av levnadsförhållanden”.

  • It Hälsa@3X
  • The Telegraph@3X
  • Svt Play@3X
  • Svt Nyheter@3X
  • Telia@3X

Social isolering och ensamhet har en allvarlig inverkan på vår fysiska och mentala hälsa:

32%
Ökar risken för stroke med
Källa: Valtorta et al., 2016
29%
Ökar risken för hjärtsjukdom med
Källa: Valtorta et al., 2016
26%
Ökar risken för tidig död med
Källa: Holt-Lunstad et al., 2015
We bring people together