Privacybescherming

AV1 is speciaal ontwikkeld om de privacy en veiligheid van leerlingen, hun klasgenoten en docenten te waarborgen.

Toegewijd aan privacy en gegevensbeveiliging

De volledige AV1-technologie (robot, AV1-app en AV1Admin portaal) is ontworpen en gebouwd in Noorwegen. No Isolation is ISO 27001-gecertificeerd en privacy- en beveiligingsfuncties zijn vanaf dag één ingebouwd.

Illustration of two hands interacting with a tablet screen, entering a hidden code or pin number to access the AV1 robot livestream

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld of vastgelegd

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld over de leerling die AV1 gebruikt of andere leerlingen in de klas. Het is niet mogelijk om een schermafbeelding of opname te maken met de AV1-app. Encryptie betekent dat niemand toegang heeft tot de livestream tussen het apparaat van de student en AV1.

Zekerheid over wie er verbonden is en wanneer

Het is niet mogelijk om meer dan één smartphone of tablet aan te sluiten op AV1 en de student maakt een geheime inlogcode aan; dit betekent dat er nooit twijfel bestaat over wie zich aan de andere kant bevindt. Ze kunnen alleen verbinding maken als de robot is ingeschakeld, en het is duidelijk wanneer ze verbinding maken, aangezien het hoofd en de ogen van de AV1-robot oplichten.

Illustrations of two students in a classroom interacting with an AV1 robot
Example of our school resources

Help centrum

In ons helpcentrum vind je een sjabloon voor brieven (aan ouders en leerkrachten), een risicobeoordeling en het misbruikbeleid. Hiermee wordt een overeenkomst gesloten tussen school en thuis over hoe AV1 moet worden gebruikt — ouders/verzorgers mogen bijvoorbeeld de videostream niet zien of beluisteren, of opnemen met een ander apparaat.

Hulpmiddelen voor scholen
Start met het verbeteren van aanwezigheid op school

Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs of school

Contact opnemen met de klantenservice
AV1 Robot by No Isolation