Middelbare school Ladybridge

Middelbare school Ladybridge

AV1 hielp een leerling terwijl hij herstelde van een blessure.

Ladybridge High School is een middelbare school in Bolton, Manchester. Hun ethos is dat het personeel net zoveel belang hecht aan het welzijn van de leerlingen als aan hun academische vooruitgang. Ladybridge begon in december 2023 een AV1 te gebruiken, voor een leerling met een ernstige blessure waardoor hij het hele voorjaar thuis zou moeten herstellen.

Hoe was de reactie van het personeel en de ouders op AV1?

Het eerste wat we deden was het idee van AV1 introduceren bij onze Directeur en ICT Manager om de privacy en logistieke kant van de dingen door te spreken. Na het bekijken van alle informatie waren we het erover eens dat we er graag mee door wilden gaan. Vervolgens hebben we de leraren benaderd en informatie doorgestuurd. Er waren een paar leerkrachten die nog vragen hadden. We hielden een informatiebijeenkomst en nadat we hadden besproken wat de AV1 kon doen, zien en wat de privacy functies waren, vonden ze het helemaal prima.

"We wilden er echter zeker van zijn dat de AV1 niet in een klaslokaal zou staan met een leerkracht die er nog geen kennis mee had gemaakt om een goede start te maken.

"Wat de ouders van andere leerlingen in de klas betreft, hadden we een voorbeeldbrief gekregen van No Isolation. Dus die hebben we naar alle ouders gestuurd waarin we uitlegden wat AV1 was en waarom het gebruikt zou worden. We hebben van geen enkele ouder een e-mail ontvangen met bezwaren, alleen maar positieve reacties.

Hebben jullie richtlijnen opgesteld voor het gebruik met de leerling (gebruiker) en zijn ouders?

We hebben de gebruiksvoorwaarden naar de ouders gestuurd zodat ze wisten wat wel en niet was toegestaan. We bespraken met de familie dat van de leerling werd verwacht dat hij de AV1 vanuit zijn slaapkamer of bureau zou gebruiken en hij kreeg een tijdschema zodat hij wist wanneer hij werd verwacht in te loggen.

"De leerling is thuis erg betrokken en mailt soms zelfs voor het begin van de les om ons te vragen de AV1 aan te zetten."

Hoe is de leerling betrokken bij de AV1 en het schoolleven via de AV1?

De leerling is thuis erg betrokken en mailt soms zelfs voor het begin van de les om ons te vragen de AV1 aan te zetten. Ik denk dat AV1 daar het beste werkt... waar het kind bereid en enthousiast is om mee te doen en te leren. Ik heb een paar weken geleden een huisbezoek afgelegd en hij lijkt echt vrolijk en alert, meer dan ik had verwacht. 

De leerkrachten hebben gezegd dat hij vragen stelt en beantwoordt en als hij het niet zeker weet of twijfelt of hij het goed begrepen heeft, verandert hij zijn oogopslag op de robot. Zijn vrienden zijn ook erg goed in het vragen aan de leerkracht als die een signaal op de AV1 heeft gemist.

Ik heb de leerling zien deelnemen aan lessen en hij zei dat het hem echt heeft geholpen om met zijn vrienden te kunnen praten terwijl ze samen aan het werk zijn. Zelfs de lessen waaraan hij niet zo gemakkelijk kan deelnemen, zoals gym of kunstlessen, vindt hij nog steeds leuk om te observeren. De AV1 is mee naar sportwedstrijden geweest en heeft zelfs het hele kerstconcert bijgewoond.

Zijn er nog andere routines die je hebt ingesteld en hoe heb je het voor elkaar gekregen om de AV1 door de school te verplaatsen?

Zijn vriend haalt de AV1 op en neemt hem mee naar de lessen. Hij heeft ook een pasje zodat ander schoolpersoneel en invalleerkrachten weten dat hij de robot monitor is. Dat is een belangrijke overweging; de juiste persoon op school kiezen die ervoor gaat zorgen. Maar meestal is het gewoon een verplaatsing tussen 3 lessen per dag, dus het is niet al te belastend geweest en de rugzak maakt het heel gemakkelijk.

"Hebben we alleen maar positieve feedback gekregen."

Welke feedback hebben jullie gekregen van leerkrachten?

Sinds we met AV1 zijn begonnen, hebben we alleen maar positieve feedback gekregen. Dankzij de oog uitdrukking functies kan de leerkracht begrijpen wat de leerling nodig heeft zonder dat hij iets hoeft te zeggen of ziet dat hij/zij virtueel zijn hand opsteekt. Het vraagt ook geen extra inspanning van de leraren. De leerkracht hoeft niets op een laptop in te stellen... het is net alsof de leerling in de klas zit en als je een drukke klas hebt, wil je niet met instellingen bezig zijn maar gewoon les geven. 

Wat heel interessant is, is hoe normaal het is geworden voor leraren en leerlingen. Na een paar dagen voelde het alsof de AV1 er altijd al was geweest. We waren bezorgd dat het gedrag in de lessen zou veranderen of dat het voor afleiding zou zorgen, maar dat was helemaal niet het geval.

"Ik denk dat de AV1 dat gevoel van angst heeft verminderd."

Wat denk je dat het belangrijkste effect is geweest voor de leerling? 

Voor elke leerling die zo lang van school weg is, is er de zorg om ver achterop te raken. In veel opzichten kan dat een lichamelijke ziekte verergeren omdat het je welzijn aantast. Ik denk dat de AV1 dat gevoel van angst heeft verminderd, zowel voor het sociaal gemis als academisch.

Hij heeft toegang gekregen tot het lesprogramma en het werk dat hij zou hebben gedaan als hij hier was geweest. Hij is met zijn vrienden omgegaan en het feit dat hij betrokken is gebleven bij de klas, betekent dat de overgang terug een stuk gemakkelijker zal zijn.

Wat is jullie re-integratieplan met de AV1?

Zolang het nodig is kan hij de robot blijven gebruiken om toegang te krijgen tot zijn lessen. Naarmate het beter met hem gaat, kunnen we hem weer geleidelijk aan in de lessen brengen. Vanaf het moment dat hij geblesseerd raakte tot het moment dat hij weer les heeft, is er een behoorlijk deel van dit schooljaar verstreken. Als we bedenken hoeveel hij zou hebben gemist zonder de AV1, zou hij mogelijk het hele jaar opnieuw hebben moeten doen. 

Bent u al begonnen na te denken over andere leerlingen die het zou kunnen ondersteunen? 

We hebben al contact gehad met de gemeente om nog een AV1 te krijgen voor een extra leerling die erg ziek is. Hij krijgt online ondersteuning, maar we denken dat de AV1 hem zou kunnen helpen om meer van het lesprogramma te volgen en in contact te blijven met zijn klasgenoten. 

De AV1 heeft ons ook aangemoedigd om creatiever na te denken over leerlingen die thuis zitten vanwege angst in contact kunnen houden met hun reguliere lessen. De AV1 heeft ons laten zien hoe belangrijk continuïteit in het leren is.

Start met het verbeteren van aanwezigheid op school

Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs of school

Contact opnemen met de klantenservice
AV1 Robot by No Isolation