CSG Bogerman in Sneek

CSG Bogerman in Sneek

Inzet van AV1 voor thuiszittende leerlingen met angststoornissen

Interview met Dilly Japenga, algemeen ondersteuningscoördinator.

Mijn taak ligt in het organiseren en borgen van de ondersteuning binnen de school. We hebben 7 afdelingen met alle eigen ondersteuning. De afdelingen werken samen in de algemene ondersteuning van de school samen met 3 begeleiders passend onderwijs en 1 orthopedagoog onder mijn aansturing.

Zoals elke school hebben wij ook een stijgend aantal thuiszittende leerlingen.  Vanwege lichamelijke ziekte maar ook vaak vanwege een angststoornis, depressie of andere mentale aandoening.

Ons doel is om deze leerlingen die thuiszitten met psychische klachten naar de Villa te laten komen. De Villa is een plek net buiten de school (oude conciërgewoning) waar leerlingen met zeer diverse ondersteuningsbehoeften worden opgevangen. In de Villa wordt gewerkt met een maatwerkprogramma voor deze leerlingen (van bijvoorbeeld 1 uur aanwezig zijn tot opbouw van de gehele schoolweek ) onder begeleiding.

Er is echter een aantal leerlingen die de beweging naar de Villa niet kunnen maken maar wel graag het onderwijs willen volgen. Ondersteuning als Teams, Zoom of iets dergelijks is dan niet passend. Dit geeft niet het gewenste effect en is een te grote belasting voor de leerkracht. Tevens wordt dan de sociale inclusie niet bevorderd.

Middels de inzet van AVI hadden we het idee dat we een prachtig maatwerk zouden kunnen maken voor onze leerlingen. Vandaar onze pilot met AV1, om een oplossing te vinden voor deze groep leerlingen die niet naar school kan. Een voorbeeld waar we de avatar voor hebben ingezet is een  leerling met een angststoornis. Zij kwam al ruim een jaar niet uit huis, was blijven zitten, maar gaf aan wel graag onderwijs te willen volgen. Het was een eis voor haar dat ze niet zichtbaar in beeld wilde zijn.

Door de inzet van de schoolrobot voelt de leerling zich  weer onderdeel van de klas, en is ze ook echt weer onderdeel van de klas. Er is sprake van sociale inclusie en doet haar veel goed. Ze volgt haar lessen, legt contact via het robotje met klasgenoten, leerlingen nemen de robot mee bij sociale activiteiten (mee naar buiten in de pauze, naar de gym, of mee naar AH voor een broodje). Ze kan zelf aangeven wanneer ze even niet wil of kan meedoen met de les (in verband met vermoeidheid).

In de klas kan de leraar gewoon zijn lesgeven, het robotje doet mee (zo heeft ze bijvoorbeeld met 2 andere leerlingen mondelinge test van Duits gedaan). Ouders zijn erg content met contact voor hun kind, ze bloeit op na een eenzame tijd. Het komt ook de (exposure) therapie ten goede. Er is weer een stip op de horizon: bezoek aan de Villa om daar les te volgen in opbouw naar het volgen van lessen in de klas. De inzet van deze slimme ICT set biedt de leerlingen thuis en de school meer dan teams of iets soortgelijks. We merken dat met name de sociale context van groot belang is voor het welbevinden waardoor de leerling zich beter voelt en in beweging komt richting school en naar buiten.

Start met het verbeteren van aanwezigheid op school

Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs of school

Contact opnemen met de klantenservice
AV1 Robot by No Isolation