AV1 og personvern

I klasserommet er elevenes trygghet det aller viktigste. For at AV1-brukere, elever og lærere skal få mest mulig nytte av AV1, er det avgjørende at alle er trygge i bruken av roboten.

AV1 and privacy

I klasserommet er elevenes trygghet det aller viktigste. For at AV1-brukere, elever og lærere skal få mest mulig nytte av AV1, er det avgjørende at alle er trygge i bruken av roboten.

AV1 kan kun ha en bruker

Én bruker

Det er kun ett barn, eller en ungdom, som kan bruke AV1 om gangen. Barnet lager et personlig passord for å logge på sin AV1, og må bekrefte at det bare er han/hun som kan passordet. Medgrunnlegger av No Isolation, Matias Doyle, forklarer det slik:«Det er viktig at alle som har en AV1 i klasserommet er helt sikre på hvem som er på andre siden. Det skal aldri være tvil om hvem som er pålogget roboten. Derfor må brukeren skrive inn passord hver gang roboten skal brukes». I tillegg må elevens foresatte skrive under på at det kun er barnet/ungdommen som kan bruke AV1. Om en foresatt skulle logge seg på AV1 er det et kontraktsbrudd.

AV1 Only real time

Kun sanntid

Det er kun mulig å bruke AV1 i sanntid. Det betyr at man ikke kan ta opp eller lagre en videostrøm. All data som sendes via nettbrettet og AV1 er kryptert, som betyr at ingen utenforstående kan få tilgang til det som sendes mellom barnet og roboten. Videostrømmen sendes gjennom en kryptert «tunnel» med en nøkkel i begge ender. Denne strømmen går direkte mellom nettbrettet og roboten, ikke innom servere. Dette gjør at utenforstående aldri vil kunne avlytte kommunikasjonen. For å kommunisere med barnet som sitter bak AV1, må man være tilstede der det skjer, når det skjer.

AV1 All data er kryptert

Ingenting lagres

Heller ikke No Isolation har mulighet til å hente ut videostrøm mellom nettbrettet og roboten. Det er ikke mulig å ta skjermbilde på en Android-enhet. Om man forsøker på en iOS-enhet får vi en varsling, og påminner brukeren om at å ta skjermbilde fører til at vi stenger deres AV1. Hvis man forsøker å koble AV1 til en tv-skjerm eller lignende, blir tv-skjermen svart. Alle skal være trygge på at det kun er eleven som tilhører klassen som kan følge med gjennom AV1.

Ressurser

Vi har utviklet materiale slik at involverte foreldre, lærere og elever føler seg trygge i bruken av AV1.