AV1

Barnets øyne, ører og stemme i klasserommet

For barn som ufrivillig går glipp av lengre perioder med skole, kan ensomhet og sosial isolasjon bli problemer som får både sosiale og faglige konsekvenser. Skolen er den viktigste sosiale arenaen i et barns liv, det er der livslange vennskap formes, og årene på skolebenken og friminuttet definerer hvem vi blir blir som voksne.

AV1 er skoleroboten som sørger for at barn med langtidssykdom, skolevegring eller andre utfordringer ikke trenger å gå glipp av en eneste time, friminutt eller samtale med klassekamerater

AV2 Front smile eyes

AV1 kort forklart

AV1 plasseres på en pult i klasserommet, eleven kobler seg opp på roboten hjemmefra, gjennom nettbrettet eller telefonen sin. AV1 har innebygd kamera, mikrofon og høyttaler, og den styres gjennom appen, slik at eleven kan se og delta i det som foregår i hele klasserommet.

Dette lar eleven delta i undervisningen på egne premisser, og er utviklet for at eleven skal kunne ta del i hele skoleopplevelsen. AV1 har støtte for 4G, og kan tas med ut i friminutt, på klasseturer eller bli med i bursdagsselskap.

Roboten betyr at til tross for korona og langtidsfravær pga en ryggoperasjon så kan jeg realistisk sett fullføre ungdomsskolen med gode resultater

- AV1-bruker
AV1 på et bord med medelever

Sikkerhet og personvern

I skolen er ingenting viktigere enn elevenes sikkerhet og personvern. AV1 er en helt trygg løsning, videostrømmen er ende-til-endekryptert, kun én elev kan bruke roboten til en hver tid og det er ikke mulig å ta skjermopptak i appen. Det er også tydelig for lærer og medelever når AV1 er påskrudd


AV1 kom på andreplass i Datatilsynets kåring av Innebygd personvern i praksis i 2018.

1500
elever brukte AV1 i 2020
20.000
skoledager ble deltatt i gjennom AV1 i 2020

Hvordan gå fram for å få AV1?

Som lærer, forelder eller representant for skoleadministrasjonen har du kanskje spørsmål om hvordan AV1 kan være til hjelp for dere. I denne brosjyren går vi i dybden på AV1, fra teknisk informasjon til implementering og personvern for alle involverte parter.