AV1

Barnets øyne, ører og stemme i klasserommet


For barn som ufrivillig går glipp av lengre perioder med skole, kan ensomhet og sosial isolasjon bli problemer som får både sosiale og faglige konsekvenser. Skolen er den viktigste sosiale arenaen i et barns liv, det er der livslange vennskap formes, og årene på skolebenken og friminuttet definerer hvem vi blir blir som voksne.

AV1 er skoleroboten som sørger for at barn med langtidssykdom, skolevegring eller andre utfordringer ikke trenger å gå glipp av en eneste time, friminutt eller samtale med klassekamerater.

AV2 Front smile eyes

AV1 kort forklart

AV1 plasseres på en pult i klasserommet, eleven kobler seg opp på roboten hjemmefra, gjennom nettbrettet eller telefonen sin. AV1 har innebygd kamera, mikrofon og høyttaler, og den styres gjennom appen, slik at eleven kan se og delta i det som foregår i hele klasserommet.

Dette lar eleven delta i undervisningen på egne premisser, og er utviklet for at eleven skal kunne ta del i hele skoleopplevelsen. AV1 har støtte for 4G, og kan tas med ut i friminutt, på klasseturer eller bli med i bursdagsselskap.

Roboten betyr at til tross for korona og langtidsfravær pga en ryggoperasjon så kan jeg realistisk sett fullføre ungdomsskolen med gode resultater

- AV1-bruker

Sikkerhet og personvern

Klasserommene blir stadig mer digitaliserte, og det er viktig å tenke på risikoen som følger med bruke verktøy med kamera og mikrofon. Mange av elevene bruker allerede slike verktøy, men for å sikre at AV1 er helt trygg i bruk har vi utviklet den med personvern og sikkerhet i bakhodet siden dag én, på grunn av dette kom AV1 på andreplass i Datatilsynets kåring av Innebygd personvern i praksis i 2018.

AV1 er en helt trygg løsning, videostrømmen er ende-til-endekryptert, kun én elev kan bruke roboten til en hver tid og det er ikke mulig å ta skjermopptak i appen. Det er også tydelig for lærer og medelever når AV1 er påskrudd.

Har din kommune anskaffet AV1? Eller skal du starte å bruke AV1 i skolen?

Vi har samlet ulike ressurser som forklarer AV1 for de som skal administrere roboten på skolen og bruke den i klasserommet.

250
elever fikk delta i sin egen skolehverdag via AV1 i løpet av 2022.
5000
elever rundt om i Europa har brukt AV1 for å være på skolen når de selv mår være hjemme.

Ta kontakt