2 Girls with Av1 in the playground

Vær til stede med AV1

Tusenvis av barn og unge voksne har ikke mulighet til å delta i sin egen hverdag på grunn av langtidssykdom. AV1 er en robot utviklet spesielt for barn og unge med langtidssykdom i samarbeid med Kreftforeningen, St. Olavs Hospital, Sunnaas Sykehus, Universitetet i Oslo og Snø Designstudio.

Lær mer om AV1
grandmother and grandson are chatting while they are walking

Å holde kontakten burde være enkelt

Hva om det ble enklere å minne bestemor på at du er glad i henne? Hva om du og bestefar kunne spist kveldsmat sammen gjennom video?

I samarbeid med Kreftforeningen har vi utviklet et produkt som gjør det enklere for familien å organisere kontakten med bestefar og bestemor.

Les mer om KOMP