2 Girls And Av1 Front Outside Playground

Vær til stede med AV1

Tusenvis av barn og unge voksne har ikke mulighet til å delta i sin egen hverdag på grunn av langtidssykdom. AV1 er en robot utviklet spesielt for barn og unge med langtidssykdom i samarbeid med Kreftforeningen, St. Olavs Hospital, Sunnaas Sykehus, Universitetet i Oslo og Snø Designstudio.


Lær mer om AV1

AV1 er nå tilgjengelig

Alle sykdomsforløp er ulike. Derfor tilbyr vi forskjellige modeller og fleksible løsninger.

Bestill AV1