1
4
3
8
7
14
10
9
23
19
24
22
18
20
21

680 000

I Norge er mer enn 680 000 mennesker plaget av ensomhet. Du kan ikke se på noens øyne om de er ensomme. Det rammer uavhengig av kjønn, alder og landegrenser.

  • Cnn
  • Pa 3X
  • Bloomberg
  • Financial Times
  • The Guardian
  • Huffpost
  • Bbc@3X
  • The Independent
  • Reuters
  • The Telegraph@3X

Sosial isolasjon og ensomhet går utover både din fysiske og mentale helse

32%
større risiko for slag.
Kilde: Valtorta et al., 2016
29%
større risiko for hjerte­sykdommer.
Kilde: Valtorta et al., 2016
26%
større risiko for tidlig død.
Kilde: Holt-Lunstad et al., 2015
Lonely

Vi må snakke om ensomhet

We bring people together