I Norge er mer enn

680 000

mennesker plaget av ensomhet. Du kan ikke se på noens øyne om de er ensomme, det rammer uavhengig av kjønn, alder og landegrenser.

kilde: SSB (2017). "Sosiale relasjoner". SSB (2018). "Folkemengde".

Vi hjelper folk ut av ensomhet

Sosial isolasjon og ensomhet rammer de mest sårbare menneskene i samfunnet hardest. To av de mest utsatte gruppene er eldre over 80, og barn og ungdom.

  • The Telegraph@3X
  • The Guardian@3X
  • Huffpost@3X
  • Reuters@3X
  • Financial Times@3X
  • Bbc@3X
  • The One Show@3X
  • World Economic Forum@3X
  • Fox News@3X

Sosial isolasjon og ensomhet går utover både din fysiske og mentale helse

32%
større risiko for slag.
Kilde: Valtorta et al., 2016
29%
større risiko for hjerte­sykdommer.
Kilde: Valtorta et al., 2016
26%
større risiko for tidlig død.
Kilde: Holt-Lunstad et al., 2015
We bring people together