• Hjem
  • Forskning på sosial isolasjon og ensomhet

Forskning på sosial isolasjon og ensomhet

Ensomhet er et samfunns- og folkehelseproblem som rammer blindt og bredt, uavhengig av alder, demografi, nasjonalitet og utdannelse. Det forskes og gjøres stadig framgang på feltet. På denne siden samler vi research og informasjon om sosial isolasjon og ensomhet, slik at det er enkelt for deg å holde deg oppdatert på temaet.

Too many are experiencing social isolation
The feeling of being alone
Fatal loneliness
The state of social isolation and loneliness in the UK
“We need tailored products to combat loneliness”
Expert on loneliness explains
How technology can help combat social isolation
The prevalence of social isolation in Europe
We bring people together