Het Ministerie van VWS en KOMP

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport trekt KOMP naar voren als voorbeeld van een eenvoudig communicatiemiddel voor mensen die niet zo makkelijk met een computer, tablet of smartphone kunnen omgaan, zoals sommige ouderen en mensen met een beperking.

KOMP is ook succesvol in gebruik genomen door mensen met dementie.

Lees meer op de website van Zorg van Nu.