Forskning

No Isolation är ett norskt startup-företag, grundat för att minska ensamhet och social isolering genom varm teknik och kunskap. Vi tror att teknik kan bidra till att lösa stora problem i vårt samhälle om den utvecklas tillsammans med användaren. Med hjälp av forskningssamarbeten belyser vi frågan om ensamhet och effekten av varm teknik.

Komp bidrar till ökad social kontakt och tillfredsställelse

Det finns över 340 Komp på 19 äldreboenden i Oslo kommun. De boende har varit på julfirande, konfirmationer och de har bestigit fjälltoppar. De känner att de har varit med även om de har suttit här på Bjølsenhjemmet, säger Andreassen.

Läs mer

Varför är somliga äldre socialt isolerade och ensamma?

En sammanfattning av No Isolations forskningsgrundlag i utveckligen av Komp

Läs mer

Sju sätt som Komp förbättrar äldre människors liv på

Resultat från oberoende forskning

Läs mer

Utdrag och sammanfattningar från forskningsartikeln, “Digital teknologi for sosial kontakt”

Läs mer

Brittiska utbildningsledare rekommenderar AV1

En studie från det brittiska utbildningsdepartementet visar att AV1 har 1740 % avkastning på investerat kapital och att skolroboten förbättrar elevernas mentala hälsa.

Läs mer

Hur nära relationer påverkar vår hälsa

På vilket sätt påverkar egentligen nära relationer oss, och varför är det så viktigt för vår hälsa?

Läs mer

Undersökning av AV1-användare i Göteborgs stad

Göteborgs Stad äger idag 20 AV1 som har erbjudits som stöd till över 50 elever i staden. Under våren 2021 utförde vi på No Isolation en enkätundersökning i samarbete med Göteborgs stad där 16 representanter svarade på frågor om sina erfarenheter av AV1. Representanterna består av lärare, specialpedagoger, rektorer och vårdnadshavare.

Läs mer

Digitalt utanförskap: Ny forskning visar att 5,6 miljoner äldre personer i Storbritannien hamnar utanför på grund av pekskärmar

Trots att den digitala tekniken genomsyrar nästan alla delar av våra liv är det fortfarande svårt för miljontals äldre att använda den.

Läs mer

Hur Komp minskar ensamheten och ökar välbefinnandet hos äldre

Idag använder närmare 7000 seniorer i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Nederländerna Komp till att hålla kontakten med sina anhöriga.

Läs mer

How technology can help combat social isolation

The world’s leading expert on loneliness suggests that online sites can be valuable tools for combating the issue.

Läs mer

Varför har många äldre personer svårt för att använda teknik?

Enligt Eurostat har 87 procent av befolkningen över 75 år i Europa aldrig använt internet.

Läs mer

Impact of AV1 on children with long-term illness and school absence

School absence resulting from illness is a problem with major educational and social consequences.

Läs mer

Vilken påverkan har social isolering på ett barns psykiska hälsa och utveckling?

Nära relationer, social support och omsorg är grundläggande behov för människor.

Läs mer

Emotionally based school avoiders, and how they've been using AV1

Although AV1 was originally designed for children with physiological conditions in mind, it is increasingly being used by emotionally based school avoiders, and having some incredible results.

Läs mer

Extreme social isolation

In recent years awareness of the importance of social relations for good health has increased. Unfortunately, numbers tell us that too many are socially isolated.

Läs mer

What is the prevalence of social isolation in Europe?

7.2 percent is the share of the European population who claim that they rarely meet up with their friends or relatives.

Läs mer

An expert on loneliness explains

What's the difference between objective and perceived isolation, what consequences do isolation have, and why is it a problem?

Läs mer

We need tailored products to combat loneliness

International figures show that 3 percent to 11 percent of all youths are chronically lonely, yet most of the research regarding loneliness focuses on seniors.

Läs mer

The state of social isolation and loneliness in the UK

UK figures show that socially isolated people are 3.5 times more likely to enter local authority funded residential care.

Läs mer

Vad är social isolering?

Begreppet social isolering används ofta som en synonym till ensamhet, men vad är skillnaden?

Läs mer

Kan robotar vara lösningen på isolering och avbruten skolgång för sjuka elever?

Ett projekt som genomförts med stöd från brittiska utbildningsdepartementet har undersökt effekten av att använda 90 AV1-robotar i engelska skolor.

Läs mer

Children on the autism spectrum use school avatars

How can AV1 help children on the autism spectrum?

Läs mer

Konsekvenser av social isolering för barn och unga

Människor är sociala varelser. För de flesta barn och unga är skolan den viktigaste arenan för socialt umgänge.

Läs mer

The prevalence of long-term illness in school-aged children

In The EU, about 522,000 children miss out on school due to long-term illness every year.

Läs mer

All the lonely people, Karen Dolva at TEDxArendal

Karen Dolva speaks about her own experience with loneliness, and the issue of loneliness as a whole.

Läs mer

The Invisible Children

The Invisible children report highlights the concerning experiences of children and adolescents who due to long-term illness cannot attend school.

Läs mer

Children’s perceptions of social robots: a study of the robots Pepper, AV1 and Tessa at Norwegian research fairs

A study from the Norwegian University of Science and Technology finds that 90% of elementary school children aged 6-13 years (n=107) strongly agree/agree that AV1 looks cool and 74% strongly agree/agree that AV1 looks “cute”.

Läs mer

A qualitative study about how telepresence robots help school-aged children with cancer to remain connected with their school classes during treatment

A study from the Danish Rigshospitalet explores how four AV1 telepresence robots help school-aged children and adolescents with cancer to remain socially and academically connected with their school classes during cancer treatment.

Läs mer

Mediating relatedness for nine adolescents with ME: Reducing isolation through minimal interactions with AV1

A study from the University of Oslo demonstrates that AV1 was largely effective at mediating nine adolescents’ everyday experiences of relatedness, triggering productive new habits and social practices.

Läs mer

Experiences with 37 AV1 in school for conditions such as cancer, fatigue disorders and surgery-related absences

OsloMet’s study examines 37 children's experiences with the communication robot AV1 in school. Use of the robot occurs in educational contexts ranging from kindergarten to high school, for conditions such as cancer, fatigue disorders and surgery-related absences. The study is based on 141 qualitative interviews.

Läs mer

An evaluation of robot technology for 21 children and adolescents with muscular dystrophy

In response to the Covid 19 pandemic, the Danish Muscular Dystrophy Foundation purchased 21 robots. In a survey they conducted they found that 72% of the children and adolescents between 6-13 years have been able to participate more fully in school since using their robot.

Läs mer