Varför har många äldre personer svårt för att använda teknik?

Enligt Eurostat har 87 procent av befolkningen över 75 år i Europa aldrig använt internet.

Äldre personer har ofta svårt att hänga med när saker och ting går fort, vilket gör det svårare att använda snabb teknik, t.ex. digitala verktyg som använder notiser. 9 procent av personer i Europa i åldern 75 år eller äldre har kraftigt nedsatt syn och 18 procent har kraftigt nedsatt hörsel (Eurostat, 2017). Statistik från USA visar att ”23 procent av den äldre befolkningen har ett fysiskt tillstånd eller ett hälsotillstånd som gör det svårt eller utmanande för dem att läsa” (Pew Research Centre, 2014). Det finns skäl att tro att de som avses i denna statistik inte fullt ut kan delta i den allmänna tekniska utvecklingen.


Förutom hälsoaspekterna är bristande tekniska kunskaper en faktor som hindrar många äldre från att använda digitala kommunikationsverktyg. Så många som 77 procent av de äldre uppger att de skulle behöva hjälp om de skulle försöka lära sig att använda en smarttelefon eller en surfplatta. Dessutom uppger 56 procent av äldre som använder internet men inte sociala medier att de skulle behöva hjälp med hur man kontaktar släkt och vänner (Pew Research Centre, 2014).


Oavsett orsak visar dessa undersökningar tydligt att äldre missar det dagens digitala kommunikationsverktyg har att erbjuda, vilket i sin tur kan leda till att de känner sig isolerade och ensamma. Att ha regelbunden kontakt med familj och nära vänner kan lindra känslan av ensamhet, en känsla som har rapporterats vara dålig för hälsan.


  • Många äldre har svårt att använda pekskärmar på grund av torra fingertoppar.

  • Många upplever att de har för låg inkomst och svårt att röra sig, vilket gör det svårare att besöka vänner och familj.

  • De har också svårt att lära sig använda nya digitala verktyg eftersom de ofta saknar tekniska förkunskaper. Generellt sett saknar många äldre personer de referensramar som behövs för att ta till sig ny teknik.

  • Siffror från SSB visar att 83 procent av äldre i åldrarna 64–74 år använder internet varje vecka eller oftare än så.

  • 96 procent av äldre över 67 år har mobiltelefon, men mindre än hälften har en smarttelefon (siffror från 2014).