Vad är social isolering?

Begreppet social isolering används ofta som en synonym till ensamhet, men vad är skillnaden?

Du kan känna dig ensam i en folkmassa, men det innebär inte att du är socialt isolerad. Isolering är ett objektivt tillstånd där antalet kontakter en person har kan räknas, medan ensamhet är en subjektiv upplevelse. Även om dessa begrepp har lite olika betydelser, kan båda innebära en smärtsam upplevelse och ha en skadlig effekt på individen.


Social isolering är avsaknad av sociala kontakter och kan leda till ensamhet. Det är ett tillstånd där en individ är utestängd från normalt socialt umgänge vilket till exempel kan utlösas av att en person inte längre är lika rörlig, har blivit arbetslös eller fått problem med hälsan. Att en person är isolerad kan till exempel innebära att hen under långa perioder inte lämnar sin bostad, inte har tillgång till tjänster eller samhällsaktiviteter, och har liten eller ingen kommunikation med vänner, familj och bekanta.


Att en person blir socialt isolerad kan ha många orsaker. Att en person inte kan lämna sin bostad och träffa andra människor kan till exempel bero på långvarig sjukdom, handikapp, transportproblem, arbetslöshet, ekonomiska problem, eller våld i hemmet.


Vissa personer klarar kanske av att rent fysiskt ta sig ut och träffa andra människor, men hindras från att göra det på grund av depression, social fobi, att man vårdar en familjemedlem eller upplever sorg. Alla dessa faktorer kan hindra en person från att bygga ett socialt nätverk och kan leda till ensamhet och isolering.