Undersökning av AV1-användare i Göteborgs stad

Göteborgs Stad äger idag 20 AV1 som har erbjudits som stöd till över 50 elever i staden. Under våren 2021 utförde vi på No Isolation en enkätundersökning i samarbete med Göteborgs stad där 16 representanter svarade på frågor om sina erfarenheter av AV1. Representanterna består av lärare, specialpedagoger, rektorer och vårdnadshavare.

Vi har fått ännu ett redskap för att få alla elever att utvecklas så långt som möjligt

Rektor i Göteborgs Stad

Undersökningen visar att samtliga deltagare är nöjda med AV1 och anser att skolroboten haft en positiv effekt. De menar att barnens sociala samvaro med klassen har förbättrats och att de blir mer delaktiga i skolarbetet.

I vår enkätsammanfattning har vi samlat och visualiserat undersökningen, så att du som läsare enkelt kan överskåda svaren.