Brittiska utbildningsledare rekommenderar AV1

En studie från det brittiska utbildningsdepartementet visar att AV1 har 1740 % avkastning på investerat kapital och att skolroboten förbättrar elevernas mentala hälsa.

Torsdag 4:e November 2021

Sammanfattning av APIF- projektet

Det brittiska utbildningsdepartementet har finansierat det största forskningsprojektet om AV1 som någonsin genomförts. Projektet, som kallas APIF (Alternative Provision Innovation Fund), har pågått i två år och är nu slutfört.


Resultaten från en enkät som skickats ut till involverade utbildningsledare, samt data som samlats in under projektets gång, presenteras i en ny rapport. ”Hospital and Outreach Education” är en skola i Northamtonshire som har genomfört projektet tillsammans med nio andra organisationer som arbetar inom det som kallas för Alternative Provision (AP):

 • Great Ormond Street Hospital School

 • Manchester Hospital School

 • Leicester Hospital School

 • Bristol Hospital Education Services

 • Gloucestershire Hospital Education Service

 • Manchester Hospital Schools

 • Shepwell Short Stay School

 • Cherry Tree Learning Centre

APIF har haft för avsikt att undersöka AV1:s förmåga att stödja återintegrering av barn som av hälsomässiga skäl haft en lång period av skolfrånvaro.


För detta ändamål delades 90 AV1 ut till brittiska skolor under två år, där 80 elever använde skolroboten. Totalt har nu över 640 elever använt AV1 i Storbritannien.


Resultat

Tillsammans med andra organisationer, som de ovannämnda, avser vi på No Isolation att kontinuerligt utvärdera effektiviteten hos våra produkter. I slutet av APIFs studie är vi nu glada över att kunna ge en uppdatering om de övergripande resultaten.

AV1 gjorde det möjligt för 75 % av eleverna att:

 • Öka deras skolnärvaro och hänga med i skolarbetet
 • Förbättra deras mentala hälsa, självförtroende och känsla inför framtiden
 • Bli mer engagerade i sin utbildning
 • Förbättra sina relationer med lärare och klasskamrater

AV1 gjorde det möjligt för minst 50 % av eleverna att:

 • Göra större framsteg på lektionerna och uppnå högre betyg än förväntat

 • Återgå till fysisk närvaro fortare än de annars haft möjlighet till

 • Undvika anmälan till Alternative Provision eller sjukhusskola

Kostnadsbesparingar

Projektet konkluderar också att AV1 sparade skolan pengar.


Under projektets två år estimerades det att minst £218,619 (drygt 2,6 Mkr) sparats.