Nyheter

No Isolation är ett norskt företag vars mål är att minska ensamhet genom varm teknologi och kunskap. Här publicerar vi nyheter från företaget och hjälpsamma artiklar.

AV1 och skollagen

AV1 används idag i drygt 120 svenska kommuner. Lagar och regler är alltid föremål för tolkning och det kan se olika ut på olika håll, men frågorna man behöver besvara är i stort sett desamma: Finns det stöd i skollagen för att använda AV1, och har orsaken till elevens frånvaro i så fall någon betydelse? Räknas det som distansundervisning om man använder AV1 till en elev? Är det fjärrundervisning? Här gör vi ett försök att bena ut svaren.

Läs mer

Depression bland äldre

I Sverige är depression den vanligaste psykiatriska sjukdomen bland äldre.

Läs mer

Ensamhet och äldre: Hur Komp kan hjälpa

Ensamhet kan påverka vår fysiska och psykologiska hälsa negativt. Det ökar risken för depression, ångest och en rad allvarliga sjukdomar som hjärtsvikt och slag. Äldre är speciellt utsatta för ensamhet, och över hälften av de boende på norska sjukhem säger att de är ensamma.

Läs mer

Komp och demens

Många familjemedlemmar upplever Komp som ett nyttigt verktyg för att hålla kontakten och för att stötta anhöriga som lider av demens.

Läs mer

Den bästa tekniken för videosamtal med äldre

Läs mer

"Barn vill om de kan"

AV1 har funnits i Malmö Stad sedan 2017 och hjälper elever att delta i skolan från annan plats. Allt började med en lånad skolrobot som snart blev ett flaggskepp för den kommunflotta som nu består av ett 30-tal skolrobotar. För eldsjälen Annie är det viktigt att ha barnens bästa i åtanke och att möjliggöra skolundervisningen för alla elever.

Läs mer

Umeås stöd till frånvarande elever

Efter att ha jobbat med problematisk skolfrånvaro i många år, upplevde Umeå kommun ett ökat tryck under coronapandemin och såg behov av fler insatser för att hjälpa frånvarande elever med sin skolgång. De ansökte då om anslag till innovativa projekt kopplade till digitalisering och blev beviljade medel till att finansiera en AV1-satsning. Under hösten 2021 köpte de fem skolrobotar och idag förvaltar de totalt 10 AV1.

Läs mer

AV1 i Linköpings kommun

Efter att sjukhusskolan i Linköping haft en framgångsrik användning av AV1, beslöt sig kommunen för att köpa in egna skolrobotar. De ville inte köpa in för många på en och samma gång, men var måna om att ha en tillräckligt stor bas för att kunna erbjuda en bred användning från start. Kompromissen blev 15 AV1 som i första hand var tänkt att erbjudas som stöd till fysiskt sjuka elever. Kommunen insåg snart att potentialen var stor och efter bara en termin köpte de in ytterligare 10 robotar.

Läs mer

Min resa med AV1

Hej! Mitt namn är Esra Sakka och jag är 17 år gammal. Jag går i andra ring på gymnasiet där jag läser ekonomi och juridik. För fem år sedan blev jag presenterad för AV1 och i den här artikeln tänkte jag dela med mig av mina erfarenheter.

Läs mer

Komp i vardagsrehabilitering

Mjuka övergångar i vardagsrehabilitering genom att använda Komp

Läs mer

Tidigare lånade hon ut skolrobotar, nu forskar hon på dem

En dansk forskare ska se om en norsk uppfinning kan hjälpa elever med en kronisk sjukdom att slutföra sin utbildning.

Läs mer

Vad är skillnaden mellan Komp och surfplattor?

Vad är det som gör Komp annorlunda?

Läs mer

Farmor och farfar vet bäst

De har stickat tröjor till barn och barnbarn, skrivit recept och bakat bröd, och de har själva upplevt det du lärde dig om i skolan. Våra föräldrar och mor- och farföräldrar är ofta underutnyttjade kunskapskällor.

Läs mer

“Vi ville skapa en så normal skolsituation som möjligt, när det inte är normalt”

Malin Rimmö arbetar som rektor på Hansåkerskolan i Ragunda kommun. En förhållandevis liten skolenhet med ca 180 elever. Första gången Malin läste om AV1 var i tidningen barn- och cancer. “Jag såg framför mig att det här kan ju vara lösningen på många utmaningar som vi kan möta i skolan när vi har frånvarande elever”.

Läs mer

Vad krävs för att lyckas med välfärdsteknik? I Overhalla har de svaret.

I Overhalla kommun har de en Komp-enhet för var fjärde tjänstemottagare. De är lite tveksamma att kalla sig själva en banbrytande kommun, men de vet precis vad som krävs för att lyckas med välfärdsteknik inom hälsovården.

Läs mer

Hans Jörgen (87) är familjens knutpunkt

Med Komp har det blivit lättare för alla generationer i storfamiljen att kommunicera med varandra

Läs mer

AV1 hjälper frånvarande elever tillbaka till skolan i Mora

Under våren 2020 valde Mora kommun att testa ett nytt verktyg i kampen mot långvarig frånvaro i skolan. Intresset väcktes ett år tidigare då För- och grundskoleförvaltningens digitala skolutvecklare, tillsammans med kollegor i skolledningen, deltog på en inspirerande visning av roboten under en konferens. Inom ramarna för projektet “Hållbara Mora” köpte kommunen in fyra AV1-robotar för användning i grundskolan. Idag förvaltar de totalt sju robotar som skolorna kan låna när en elev riskerar att hamna utanför.

Läs mer

Boende bestiger berg från vardagsrummet

Social välfärdsteknik i Oslo kommun

Läs mer

Göteborgs Stads arbete med AV1

Efter en förfrågan om hur man kunde lösa skolgången för en elev som på grund av sjukdom inte kunde tillgodogöra sig sin undervisning, bestämde sig Göteborgs stad för att hyra 12 AV1 till ett pilotprojekt med 12 skolor. Piloten varade i 5 månader och därefter bestämde sig förvaltningen för att köpa loss skolrobotarna. Idag äger Göteborgs Stad 20 AV1 som har erbjudits som stöd till över 60 elever.

Läs mer

Användarhistorier

Läs mer

Iduns erfarenhet av AV1

Första gången Idun introducerades för AV1 var vid skolstart i sjätte klass. Idun behövde då läketid efter depression med omfattande problematisk skolfrånvaro.

Läs mer

Johans och personalens erfarenhet av Kalles Komp

I början av 2021 införskaffade Johan en Komp till sin 91-åriga pappa Kalle. Kalle har demens och bor på ett boende i södra Skåne.

Läs mer

Hur började egentligen resan till Komp?

Läs mer