Boende bestiger berg från vardagsrummet

Social välfärdsteknik i Oslo kommun

De boende och deras anhöriga har stor glädje av Komp. Verktyget skapar trygghet och lugn för de boende och inspirerar till fina samtal med anhöriga och oss anställda. Det är ett fantastiskt verktyg!

Edel Andreassen, aktivitetsansvarig på Bjølsenhjemmet i Oslo.

Som aktivitetsansvarig är Andreassens uppgift att fylla de boendes dagar med meningsfulla aktiviteter: cykelturer längs Akerselva, frågesporter, konserter och annat roligt.

Det handlar om att möta de boende där de är och visa dem respekt. Jag har det bästa jobbet på hela sjukhemmet, säger hon stolt.

Förutom att vara primus motor för aktiviteterna på Bjølsenhjemmet är Andreassen projektledare för sjukhemmets satsning på Komp – en bildskärm som styrs med en enda knapp, så att äldre personer med fysiska eller psykiska hinder lätt kan använda den. Familjen kan kommunicera med Komp-skärmen via en app, som fungerar som ett privat socialt nätverk.

Med hjälp av Komp-skärmen kan den boende ta del av familj och vänners liv och ta emot videosamtal, bilder och meddelanden. Detta är något som Kirsten, en av de boende på Bjølsenhjemmet, gärna vill tala med oss om.

Där ser du hela familjen. De är ganska många! säger Kirsten stolt och pekar på en bild på väggen.

Mindre ensam

Kirsten – en sprudlande dam på 97 år – har gjort sig fin inför besöket. Vi får veta att hon har varit lite orolig inför mötet, men så fort kameran rullar och samtalet är i gång försvinner nervositeten ut genom fönstret och ner i älven. Hon berättar stolt om sin stora familj, men är samtidigt ödmjuk och påpekar att hon inte tar något för givet. Det är inte alla som har en familj, säger hon.

På Komp pratar jag med alla i familjen. Eller åtminstone med alla som är så stora att de kan prata, säger Kirsten och skrattar. Jag tycker Komp är jättebra. Den gör vardagen roligare. På Komp pratar jag med familjen om vad de håller på med, om de ska på utflykt och sådana saker, berättar hon.

Dottern Monica håller med. Hon säger att Komp betyder mycket för hennes mamma, men även för sammanhållningen i familjen.

Bilderna på Komp fungerar som samtalsämnen för alla i familjen när vi pratar med mamma. Komp gör det lättare att prata om annat än sjukdomar, säger Monica. Dessutom säger mamma att hon känner sig mindre ensam och att hon inte har lika tråkigt. Hon känner att hon är med oss övriga i familjen.

Att Kirsten fått en Komp är ett resultat av ett gemensamt projekt mellan Oslos vård- och omsorgsförvaltning, OsloMet (Oslos storstadsuniversitet) och No Isolation.

Oslo kommun gick in i projektet i syfte att bidra till vidare forskning och utveckling av Komp. Vård- och omsorgsförvaltningen såg behovet efter första vågen med smitta och besöksrestriktioner, och No Isolation tog initiativet till ett samarbete med ekonomiskt stöd från Norges Forskningsråd.

Kommunens mål är att vidareutveckla dagens Komp till specialanpassad välfärdsteknik som tillgodoser behoven hos våra anställda, boende och deras anhöriga, berättar Øystein Aarnes, projektledare på Sykehjemsetaten (Oslos vård- och omsorgsförvaltning).

Att ha meningsfulla sociala kontakter är viktigt för våra boende och vi ville hitta lösningar på det. När No Isolation undrade om vi ville vara med i det här projektet var det enkelt beslut att tacka ja. Vi såg att det var svårt för våra boende att använda surfplattor och att det innebar merarbete för personalen. Det var mitt i coronapandemin och våra boende hade ett skriande behov av bra och anpassade kommunikationslösningar.

Från bergstoppar till julfester

Pandemin har även i hög grad påverkat livet på Bjølsenhjemmet, berättar Edel Andreassen. Komp dök verkligen upp i rätt tid för de boende, deras anhöriga och personalen.

Efter att allt stängde ner i början av coronapandemin följde en lång period då de anhöriga inte fick besöka de boende. Det var sorgligt att se, säger Andreassen. Jag har en väninna vars mamma är dement och hon har sett vilken effekt Komp kan ha. När No Isolation kontaktade oss sade jag till min chef att det här måste vi bara haka på.

Förutom fördelarna med att använda Komp under pandemin, pekar Andreassen på den större bilden: att de boende fått större möjligheter att ta del av deras familjers och vänners liv.


De boende har varit på julfester, konfirmationer och de har bestigit berg. De upplever att de varit med trots att de har suttit här på Bjølsenhjemmet, säger Andreassen. Många boende har nära släktingar som bor långt bort eller utomlands. Vi ser att de blir överlyckliga över att få se sina nära och kära. För dem är Komp väldigt viktig.


För vissa boende på Bjølsenhjemmet bidrar Komp till att de känner sig trygga och lugna. Andreassen berättar om boende som helst inte vill stänga av Komp på natten eftersom de känner sig trygga när bilderna på familjen visas på skärmen.


Samtidigt betonar Edel vikten av att välfärdsteknik används på ett balanserat sätt, särskilt av anhöriga.

När jag berättar om Komp för anhöriga är jag noga med att poängtera att verktyget är ett komplement till den vanliga kontakten. Hittills har jag inte sett att någon använder Komp som en ersättning för besök. Människor vill besöka sina släktingar, säger Andreassen.

Ett verktyg för nyanställda

God social kontakt i de fall boende och deras anhöriga inte kan träffas var en tydlig prioritering för Oslos vård- och omsorgsförvaltning. Men hur skulle Komp-tekniken fungera i praktiken? På ett sjukhem har personalen många uppgifter att ta hand om under en arbetsdag. Därför är det viktigt att ny välfärdsteknik inte innebär merarbete.

No Isolation har ett förhållningssätt till våra medarbetare och boende som jag tycker är väldigt bra: De försöker göra lösningarna så enkla som möjligt för dem. De lyssnar på dem och försöker sätta sig in i deras vardag, säger Øystein Aarnes, projektledare på Oslos vård- och omsorgsförvaltning.

Det finns i dag över 340 Komp-skärmar på 19 sjukhem i Oslo kommun (augusti 2021). Samtidigt skaffar allt fler familjer och boende sin egen Komp. Edel Andreassen är glad över att allt fler börjar få upp ögonen för Komp. Hon berättar att det nya digitala verktyget har påverkat dynamiken mellan de boende och deras anhöriga på Bjølsenhjemmet.


Många familjer skickar bilder som konstant visas på skärmen som ett bildspel. Jag har haft många fina samtal med boende tack vare det, säger Andreassen. Hon påpekar också att Komp är till stor nytta för nyanställd personal: Komp gör det lättare för dem att inleda samtal med de boende.


Komp tycks ha tagits väl emot på Bjølsenhjemmet och andra sjukhem i Oslo. Det visar forskningsresultaten från OsloMet.

Anhöriga berättar om trevliga videosamtal och att bilderna uppskattas mycket av de boende. Bilderna på Kompen blir också utgångspunkten för samtalen som kan hållas på Kompen eller på telefon. Det ser inte ut att vara någon större skillnad mellan boende med mer och mindre grad av kognitiv svikt när det gäller detta, säger Erik Børve Rasmussen, forskningsledare för projektet vid OsloMet.

Hur kommer att framtiden se ut på Norges sjukhem? Øystein Aarnes på Oslos vård- och omsorgsförvaltning ser ljust på välfärdsteknikens möjligheter.


Tänk om våra boende till exempel kan få vara med på högläsningar av böcker på Litteraturhuset med hjälp av välfärdsteknik? Eller vara med på yoga eller en musikquiz? Kanske kan boende som saknar nära anhöriga få träffa människor från andra orter i landet? Möjligheterna är många, sammanfattar Aarnes.