Tidigare lånade hon ut skolrobotar, nu forskar hon på dem

En dansk forskare ska se om en norsk uppfinning kan hjälpa elever med en kronisk sjukdom att slutföra sin utbildning.

Sofie Skoubo

Sofie Skoubo är en Phd-student från Aarhus Universitet och RCFM som ska undersöka om användningen av teknik gör det lättare för elever med kronisk sjukdom att delta i skolan tillsammans med sina klasskompisar. Hennes forskning stöds av Norges forskningsråd och företaget bakom AV1, No Isolation.

Under de kommande fyra åren ska jag se om AV1 kan få fler att slutföra sin utbildning. Men först måste vi granska de bakomliggande premisserna – nämligen lagstiftningen, säger Sofie.

Forskningen kommer att göras i tre steg: I första hand ska Sofie titta på lagstiftningen i tre skandinaviska länder, för att se hur det fungerar när tekniken går snabbare än lagstiftningen. I den andra och tredje delen kommer hon att utforska om en telepresence-robot gör det lättare att följa undervisningen över Norge, Sverige och Danmark, utifrån elevens respektive lärarens perspektiv.

Karen Dolva, vd för No Isolation, tvivlade aldrig på att detta var ett projekt som företaget borde vara involverade i:

Sofies forskning är mycket relevant för hur AV1 används i Skandinavien. Vi har ett gemensamt mål och det är att ta reda på hur fler elever kan genomföra sin utbildning oberoende av vad de har för förutsättningar för att kunna närvara fysiskt.

Sofie har arbetat med skolrobotar sedan 2019, då hon skrev sin master om ämnet. Sedan dess har hon varit projektledare på Muskelsvindfonden där hon även ansvarat för att etablera ett projekt med skolrobotar under Covid-19.


AV1 används i skolor över hela Skandinavien, men de flesta finns i Sverige. Där har kommuner stora lager av robotar, som lånas ut till skolor där det uppstår behov för en eller fler. Sofie ser fram emot att få veta vad de som använder tekniker tycker om den:

Skolrobotar är fortfarande väldigt nytt i samhället och det finns lite forskning inom området. Därför ska det bli intressant att undersöka hur de tas emot i klassrummet och organiseras i skolan.

Karen hoppas att fler kommer att använda AV1 som ett resultat av den forskning Sofie gör:

Tidigare i år skrev Utdanningsnytt i Norge att Hälsodirektoratet redovisat en 26-procentig ökning av antalet remisser till psykisk vård för barn och unga. Behovet av teknik som AV1 ökar i skolorna, så vi är tacksamma för allt som gör det lättare för skolan att börja använda den i klassrummet.