Användarhistorier AV1

Elias

Det har fungerat jättebra. Roboten har en kamera i pannan och kan snurra på huvudet.

10-åriga Elias blev diagnostiserad med leukemi när han var tre år gammal. Han har under coronapandemin deltagit i skolan via sin skolrobot som stått på hans plats i klassrummet.

Idun

Jag tycker att det hjälpte att delta via Klas. Den gjorde att jag kände mig mer delaktig och det var väldigt kul att kunna vara med fysiskt även om man inte var det på riktig.

Första gången Idun introducerades för AV1 var vid skolstart i sjätte klass. Idun behövde då läketid efter depression med omfattande problematisk skolfrånvaro.

Max

Max går på Kannebäcksskolan i Göteborg och är en av många av landets elever som drabbats av problematisk skolfrånvaro. Genom AV1 och stöd från en av sina föräldrar deltar han från distans på en eller två lektioner om dagen.

Alice

Det har varit stor skillnad för mig sedan jag fick roboten, det är bättre nu än innan.

13-åriga Alice går i sjätte klass på Handskerydsskolan i Nässjö och på grund av sjukdom har hon inte fysiskt kunnat delta i skolan under pandemin. Tack vare AV1 deltar hon istället på lektionerna från distans.


Laura

Roboten ger mig bara så mycket. Den är helt fantastisk.

Laura är 15 år och har en medfödd muskelsjukdom som för henne medfört sväljsvårigheter och nedsatt lungfunktion. Via AV1 beskriver hon att hon nu kan vara med i grupparbete och får ta del av mer information än någonsin tidigare.