Användarhistorier

Esra

AV1 har funkat jättebra för mig och har visat en väldigt positiv påverkan på min skolgång och på mitt välmående.

År 2017 drabbades Esra av en svullnad i synnerven och läkarna upptäckte att detta berodde på en hjärntumör. Hon blev tilldelad en AV1 för att kunna delta från annan plats under de perioder hon opereras och behöver återhämtning. Idag är Esra 17 år och har använt skolroboten i hela fem år.

Idun

Jag tycker att det hjälpte att delta via Klas. Den gjorde att jag kände mig mer delaktig och det var väldigt kul att kunna vara med fysiskt även om man inte var det på riktig.

Första gången Idun introducerades för AV1 var vid skolstart i sjätte klass. Idun behövde då läketid efter depression med omfattande problematisk skolfrånvaro.

Elias

Det har fungerat jättebra. Roboten har en kamera i pannan och kan snurra på huvudet.

10-åriga Elias blev diagnostiserad med leukemi när han var tre år gammal. Han har under coronapandemin deltagit i skolan via sin skolrobot som stått på hans plats i klassrummet.

Max

Max går på Kannebäcksskolan i Göteborg och är en av många av landets elever som drabbats av problematisk skolfrånvaro. Genom AV1 och stöd från en av sina föräldrar deltar han från distans på en eller två lektioner om dagen.

Alice

Det har varit stor skillnad för mig sedan jag fick roboten, det är bättre nu än innan.

13-åriga Alice går i sjätte klass på Handskerydsskolan i Nässjö och på grund av sjukdom har hon inte fysiskt kunnat delta i skolan under pandemin. Tack vare AV1 deltar hon istället på lektionerna från distans.


Malva

Malva som robot är mycket coolare än vanliga Malva.

När Malva var 13 år behövde hon opereras för sin skolios. Efter operationen ville läkaren att hon skulle vara hemma från skolan i några veckor, för att kunna vila och byta sittposition under dagen. Veckan efter operationen kunde hon återgå till skolan igen – med hjälp av AV1.

Laura

Roboten ger mig bara så mycket. Den är helt fantastisk.

Laura är 15 år och har en medfödd muskelsjukdom som för henne medfört sväljsvårigheter och nedsatt lungfunktion. Via AV1 beskriver hon att hon nu kan vara med i grupparbete och får ta del av mer information än någonsin tidigare.

Karl

Ibland tog de med mig ut på rasten också så jag kunde se när kompisarna hoppade rep och sånt.

När Karl skulle börja fyran diagnostiserades han med leukemi, vilket gjorde att han inte alltid kunde vara med i klassen. Då fick han möjlighet att delta via AV1, som placerades på hans bänk i klassrummet.

Kom i kontakt med oss