Nyheter

No Isolation är ett norskt företag vars mål är att minska ensamhet genom varm teknologi och kunskap. Här publicerar vi nyheter från företaget och hjälpsamma artiklar.

Boende bestiger berg från vardagsrummet

Social välfärdsteknik i Oslo kommun

Läs mer

Fallstudie Göteborgs Stad

Efter en förfrågan om hur man kunde lösa skolgången för en elev som på grund av sjukdom inte kunde tillgodogöra sig sin undervisning, bestämde sig Göteborgs stad för att hyra 12 AV1 till ett pilotprojekt med 12 skolor. Piloten varade i 5 månader och därefter bestämde sig förvaltningen för att köpa loss skolrobotarna. Idag äger Göteborgs Stad 17 AV1 som har erbjudits som stöd till över 50 elever.

Läs mer

Användarhistorier AV1

Läs mer

Iduns erfarenhet av AV1

Första gången Idun introducerades för AV1 var vid skolstart i sjätte klass. Idun behövde då läketid efter depression med omfattande problematisk skolfrånvaro.

Läs mer

Johans och personalens erfarenhet av Kalles Komp

I början av 2021 införskaffade Johan en Komp till sin 91-åriga pappa Kalle. Kalle har demens och bor på ett boende i södra Skåne.

Läs mer