Varm välfärdsteknologi med KOMP och KOMP Pro

Mer och mer av dagens kontakt mellan familj och vänner sker via digitala kanaler, men inte alla kan behärska dagens teknik.

Dette gör att många faller utanför. KOMP är enknappsskärmen som möjliggör kommunikation för denna målgrupp. Via en app på telefonen kan familjemedlemmar dela bilder, meddelande och videosamtal med mottagaren vars innehåll automatiskt spelas upp på KOMPskärmen. Utifrån KOMP har vi vidareutvecklat KOMP Pro - en administrationsplattform för offentliga och privata institutioner. Med KOMP Pro kan administratörer hålla översikt över alla sina KOMP-enheter genom att bl.a. skapa grupper baserat på avdelningar samt skicka meddelande till sina patienter eller boende. Med KOMP Pro kan personalen helt enkelt öka frekvensen av meningsfull interaktion och service utan att behöva öka antalet anställda. Patienten/den boende kan i sin tur även ta del av samma fördelar som hos vanliga KOMP, dvs interaktion med vänner och familj utan teknisk kompetens.Table Eating Pointing  Komp

KOMP Pro


KOMP har gjort det lättare för Esther att hålla sig igång. Esther flyttade in på Lugnet för ett år sidan, men glömmer ofta bort tiden och blir lätt stillasittande. Därför skickar Linda ett meddelande eller en bild till Esther varje dag och påminner henne om att hon ska resa sig ur fåtöljen och röra på sig så att hon håller sig i trim. Linda brukar även ha ett videosamtal med Esther varje dag mellan sina besök, så att hon inte känner sig ensam eller isolerad. Ibland får hon även en aptitretande bild på dagens rätt skickad till sin KOMP ett par timmar före lunch och middag. På så sätt vet hon vad hon ska äta och kan förbereda sig inför måltiden. Men det är inte bara Linda som ringer och skickar bilder till Esther. Även hennes familj har tillgång till hennes KOMP och de samtal och bilder hon mottar från dem skapar fina samtalsämnen mellan henne och Linda.

Ease Of Use  Se

Forskning och erfarenheter

KOMP utvecklades ursprungligen för äldre människor som saknar datorvana, men KOMP och KOMP Pro passar även många andra användargrupper. Under 2020 ingick vi under 6 månader i ett pilotprojekt om brukarfokuserad välfärdsteknik med Göteborgs stad. Under perioden har KOMP och KOMP Pro testats på 2 boenden med syfte att bryta isolering, minska oro och öka användarens självständighet. Såhär låter utdrag från Göteborgs resultatrapport:


"
..då kom KOMPen in som ett utmärkt redskap för brukaren som använde KOMPen för att föra egen talan på via att personal ringde hen och frågade saker istället för att fråga personalen. Anhöriga använde också KOMPen för att kunna delta under hens träning eller fika. KOMPen användes också för att skicka gåtor till brukaren som en manöver att få igång hjärngympan och bryta vardagen. Brukaren använde även KOMPen för att kunna ta bilder och delge sina anhörig, och hens anhöriga gjorde detsamma till brukaren."

Göteborgs Stad


WATT är en forskningsarena där användare, forskare och teknikproducenter träffas för att utveckla och utbyta kunskap och erfarenheter om välfärdsteknik som är specialutvecklad för att hjälpa ensamma och socialt isolerade grupper i samhället. WATT har publicerat en rapport om hur KOMP påverkar vardagen för användarna och deras familjer: Läs rapporten här.

”KOMP kan förstärka kontakten med anhöriga och öka livskvaliteten, oavsett om ensamhet och social isolering ursprungligen var ett problem eller inte.”

Oppedal, Askheim & Haldar, 2019: 37.


Fordelar Med Komp Pro