KOMP och integritetsskydd

Komp Secure Videostream

Säker videosändning och datalagring

Personlig integritet är alltid en av våra främsta prioriteringar. Vi ser till att både mottagaren och avsändaren känner sig trygga med att använda KOMP.

Komp No Long Term Storage

Ingen långvarig lagring

KOMP är gjord för att dela ögonblick. Bilderna lagras endast för den tid du har valt och det finns ingen inspelningsfunktion för videosamtalen.

Komp All Data Is Encrypted

Krypterad dataström

Strömningen av data är krypterad. Det betyder att ingen annan än KOMP-användaren och den anslutna app-användaren får tillgång till den data som strömmas.

We bring people together