Komp för hälso- och sjukvården

Komp: Ett digitalt hjälpmedel som gör det möjligt för äldre att hålla kontakten med dem som bryr sig om deras hälsa och välmående.

Låt oss jobba tillsammans för att minska ensamhet och social isolation i samhället

Komp möjliggör digital kontakt mellan vårdgivare, anhöriga och brukare. Genomför videosamtal och skicka meddelanden till äldre på ett åldersvänligt och lättilggängligt sätt.

Komp är ett digitalt hjälpmedel som kan användas för medicin- och mötespåminnelser, eller för att inkludera brukaren i deras familj och nära vänners vardag.

Framgångshistorier

Oslo kommun är en av många kommuner som införskaffat Komp till sina äldreboenden. Här kan du läsa om hur brukare bestiger berg från vardagsrummet.

Komp Enkel välfärdsteknikUtvecklad för personer över 80 år

Komp är ett tekniskt hjälpmedel som gör det möjligt för familj, vänner och vårdgivare att kommunicera digitalt med sin äldre släkting eller brukare. Komp hjälper till att minska ensamhet och social isolation för tusentals äldre. Den används primärt inom kommunal äldreomsorg och passar kommuner som söker efter välfärdsteknik som kan öka brukarens trygghet och självständighet.

Komp kräver ingen teknisk kunskap av brukaren och är enklare att använda än en surfplatta. Du som vårdgivare eller familjemedlem är den som styr innehållet.

Skicka viktiga meddelande och medicinpåminnelser på bara några minuter och få mer tid över till kvalitetsbesök. Skapa fler meningsfulla konversationer och sociala interaktioner med brukaren. Leverera äldreomsorg med hög kvalitet som gör det möjligt för äldre att vara självständiga längre och leva gladare liv.

Komps funktioner och fördelar

Ge digital vård till flera invidider samtidigt, från en och samma plattform.

Digitalt hjälpmedel för äldre. Ingen teknisk kunskap behövs.

Skärmstorlek som är anpassad för dem med dålig syn.

WiFi eller 4G-anslutning.

Påminnelser om läkarbesök.

Medicinpåminnelser

Säker lösning som tar stor hänsyn till integritet.t

Möjliggör digital inkludering för personer över 80 år.

Reducerar ensamhet och social isolation.

Tätare kontakt och vårduppföljning.

I Kongsvinger har vi minskat körkostnaderna, samtidigt som vi har sparat tid eftersom antalet fysiska besök har minskat. Fysiska besök tas inte bort helt, utan Komp kan användas för uppföljning, påminnelser och för att förbereda den boende på vad som ska hända härnäst. Detta gör att de fysiska besöken i större grad kännetecknas av kvalitet och bättre tid, och i mindre utsträckning av stress och besvär för den boende när denne skall utföra uppgifter.

- Anne-Lise Brenna Ording, välfärdskoordinator Kongsvinger kommun

Ladda ner broschyr