Resurssida för kommuner

Här har vi sammanställt en rad nyttiga dokument till er som skall informera både internt och externt om att Komp finns tillgängligt i kommunen. Här finner du mallar på e-post ni kan sända ut internt till personal på äldreboenden, bibliotek eller andra kontaktpunkter i kommunen, förslag på en text ni kan lägga ut på hemsidan, samt broschyrer som kan läggas fram. I broschyrerna kan ni lägga in kontaktinformation så att de som är intresserade kan ta kontakt om de vill låna en Komp.


Saker som kan vara bra att avklara:


  • Vem skall vara kontaktpersonen anhöriga kan ta kontakt med om de vill låna en Komp?

  • Hur skall Komp sändas ut?

  • Hur skall Komp returneras?

  • Vi har sett att andra kommuner har haft stor framgång genom att hitta ett «case» i kommunen och bjuda in lokaltidningen för att göra ett reportage. Detta har varit ett bra sätt att sprida budskapet om hur kommunen jobbar för att öka social kontakt och förebygga ensamhet bland äldre.


Bilder och logo hittar du på vår sida för press.