Komp i kommunen

Med videosamtal och bilder från vänner och familj skänker Komp trygghet och sällskap till de som tycker att modern teknologi är svårt.

Hur använder sig kommunerna av Komp idag?

Komp bidrar till att minska ensamhet och social isolering för tusentals äldre i hela Europa, och används idag i fler än 150 kommuner i Norden.

Kommunerna har gjort allt från att placera ut Komp på sjukhem, äldreboenden och att låna ut dem på bibliotek. Med tiden har man sett att Komp har varit till stor glädje för både de äldre, familjerna och personal på boenden. Den sociala kontakten har ökat, de äldre känner sig mer delaktiga i familjens vardag, och bilderna som rullar på skärmen har berikat samtalen mellan de boende och vårdpersonalen.

Komp har bidragit till att skapa trygghet så att flera av de äldre som har önskat det, har kunnat bo hemma längre.

Forskning visar att Komp...

  1. Skapar en digital familjenärvaro som förebygger ensamhet
  2. Är lättare att använda än surfplatta och smarttelefoner
  3. Förbättrar äldres livskvalitet
  4. Förbättrar den äldres känsla av att känna sig inkluderad
  5. Gör att äldre känner sig tryggare
  6. Förbättrar kontakten mellan äldre och familjen/vårdpersonal
  7. Kan hjälpa äldre att bo hemma längre

Komp är en jättefin produkt och lämpar sig speciellt för dem som har svårt för dagens digitala verktyg. Det är väldigt fint för dem att kunna se bilder och video av sina nära och kära utan att behöva anstränga sig fysiskt eller psykiskt. I en perfekt värld skulle alla som har behov för enklare verktyg haft en Komp att hålla kontakten via.

– Vårdpersonal på ett boende i Skåne

Kalle

I början av 2021 införskaffade Johan en Komp till sin 91-åriga pappa Kalle. Kalle har demens och bor på ett boende i södra Skåne.

Vi ville att även pappa, som inte växt upp med dagens teknik, skulle få ta del av både barn och barnbarns vardag. Något som blev extra viktigt då vi på grund av Covid inte haft möjlighet att träffas så ofta.

Läs mer om Kalle och Komp här.

Vill ni köpa Komp till er kommun?

Vi erbjuder lösningar för kommuner och institutioner som vill erbjuda Komp till sina invånare. Mer än 11 000 analoga äldre använder Komp för att hålla kontakten med sina närmaste.

Ni kan både köpa Komp för att ge till invånarna, eller så kan ni låna Komp och få tillsänt broschyrer så att ni kan informera invånarna om Komp.


Vill du köpa Komp till din kommun?

Vi erbjuder flexibla lösningar för kommuner och institutioner som vill erbjuda Komp. Mer än 11 000 analoga äldre använder idag Komp för att hålla kontakten med sina närmaste.

Har ni köpt Komp och behöver hjälp till att få ut den till de boende i kommunen?

I vår resursbank har vi sammanställt material som kan vare nyttigt. Där hittar du allt ifrån mallar på mail till kontaktpunkter i kommunen, broschyrer, bilder, logoar och mycket mer!

BoVel – bo hemma längre med social välfärdsteknologi

I samarbete med Oslo kommun och högskolan OsloMet deltar vi i ett forsknings- och innovationsprojekt för att ta reda på om användandet av Komp bidrar till mer social kontakt, ökad livskvalitét, och till att användarna kan och önskar bo hemma längre.

Prosjektet har som mål att bidra till sömlösa och tryggare övergångar i kommunala hälsotjänster.

Ofta ställda frågor


Kan vi få upplärning i Komp Pro och Komp Manage?


Vi har bra träningsfilmer som du fritt kan dela. Både Komp Pro och Komp Manage är relativt lätta att använda, så vi hoppas att videorna räcker. Skulle du behöva mer hjälp kan du kontakta support@noisolation.com.


Kom igång med Komp Manage (norsk text) (finns även med engelsk text)

Kom igång med Komp Pro (norskt tal) (finns även med engelsk text)


Jag letar efter informationsmaterial om Komp som jag kan dela med mig av i kommunen. Kan ni skicka det?


Pressbilder

Resurssida

Användarhistorier


Vi har redan Komp Pro och skulle vilja lägga till fler användare, ta bort användare, ändra åtkomst etc. i Komp Pro-plattformen. Kan ni hjälpa till med det?


Nej, det kan vi tyvärr inte hjälpa till med, men det går ändå att göra mycket av det utan vår hjälp. Se instruktionsvideorna ovan för mer information.

Kan någon komma och demonstrera Komp för oss?


Tyvärr har vi inte kapacitet att resa runt för att fysiskt demonstrera Komp. Det finns flera videor med berättelser från personer som använder Komp på vår YouTube-kanal. Om du vill att vi ska hålla en presentation för en större grupp kan du kontakta support@noisolation.com, så skickar de din förfrågan vidare till de som kan hjälpa till.


Jag vill ändra vårt avtal eller kontrakt för kommunens/institutionens räkning.


Vi vill gärna vara flexibla, men tyvärr har vi inte möjlighet till det. Vi kommer som regel att undvika att förhandla om avtal som redan har slutits. Skulle du ändå vilja kontakta oss, skicka ett mail till support@noisolation.com, som vidarebefordrar din förfrågan till ekonomiavdelningen.


Vi har redan Komp, och skulle vilja uppgradera till Komp Pro eller Komp Manage. Är det möjligt?


Du är välkommen att använda Komp med Komp Familie-appen. Plattformarna Komp Pro och Komp Manage kommer gradvis att fasas ut, men ta gärna kontakt om ni vill använda det fram tills dess.


Skall inte Komp Pro vidareutvecklas längre?


Komp Pro som det är idag kommer successivt att fasas ut under de närmaste åren, men vi arbetar kontinuerligt med vidareutvecklingen av Komp som produkt. Vi arbetar just nu med ett forskningsprojekt med Oslo kommun och OsloMet - storbyuniversitetet, där vi forskar på om social teknologi som Komp, kan bidra till att fler kan bo hemma längre med ökad livskvalitet. I projektet kommer vi också att undersöka hur Komp kan bli ett bra verktyg, även för hälsosektorn.