Komp-appen

Komp är en enknappsdator som hjälper till att föra samman de som kämpar med att använda modern teknik med deras mer tekniskt kunniga familj och vänner. Från familjens egna enheter kan barn, barnbarn och vänner dela foton, meddelande och ringa videosamtal direkt till personen som tittar på Komps skärm.

Du kanske är här eftersom någon har bjudit in dig till Komp-appen. För att komma igång och ansluta till Komp måste du ladda ner appen för antingen iOS eller Android.

När du har laddat ner appen följer du stegen nedan för att ansluta dig och komma igång med Komp:

  1. Öppna appen och tryck på Skapa Användare
  2. Du kommer sedan uppmanas att lägga till ett nyckelord. Du hittar nyckelordet i SMSet. Fungerar inte nyckelordet? Tryck här för att ta reda på vad du kan göra.
  3. Ange ett smeknamn åt din Komp och skapa en personlig profil.
  4. Bjud in nya familjemedlemmar genom att trycka på inställningar i högra hörnet > Användare > Bjud in andra

Komp-appen ger dig tillgång till Komp-enheten.
Appen låter dig skicka foton, meddelanden och ringa videosamtal. Det kan också vara bra att ändra språkinställningar, tidszon och lägga till funktioner såsom väder.

Hemskärmen

Hemskärmen visar alla bilder och meddelanden som skickats av familjen. Du kommer bara se innehåll som också är synligt på Komp-enheten.

Innehållet på Komp-enheten kommer visas i en kontinuerlig slinga tills tiden som förinställts har gått ut.

Skicka bilder och meddelanden

Du kan skicka bilder och meddelande genom att trycka på Lägg till. Efter att du har laddat upp din bild eller skrivit ditt meddelande kommer du ha möjlighet att granska innehållet och ange hur länge det ska visas.

Du kan lägga till text på bilderna. Texten kan placeras i något av hörnen. Fotot kommer först att visas med text och sen utan text på enheten. Därför spelar det ingen roll om texten döljer delar av bilden.

Du kan välja om du vill skicka ett meddelande privat, vilket innebär att det isåfall inte dyker upp på de andra familjemedlemmarnas hemskärm, utan endast på Komp-enheten.

Videosamtal
Tryck på Samtal för att ringa ett videosamtal till Komp. Kom ihåg att Kompen måste vara online och påslagen. Videosamtalet kommer automatiskt kopplas på efter 10 sekunder, om inte användaren skruvar av enheten.

Inställningar och funktioner

Tryck på Inställningsikonen för att gå till inställningar.

Här kan du:

  • Lägga till Wifi-nätverk
  • Bjuda in familjemedlemmar
  • Aktivera funktioner såsom Väder
  • Få tillgång till supportsidorna
  • Se information om Komp (mjukvaruversion osv.)