Enkel kommunikation mellan tjänsteleverantör och slutanvändare.

KOMP Pro är en skräddarsydd lösning för offentliga och privata tjänsteleverantörer och institutioner.

KOMP Pro är en plattform för administration och hantering av en eller flera KOMP-enheter och specialutvecklad för offentliga och privata institutioner. Med KOMP Pro kan administratörer hålla översikt över alla sina KOMP-enheter, bjuda in medarbetare, administrera deras användarbehörigheter och skapa grupper baserat på avdelningar eller vilka slutanvändare dessa ska kunna kommunicera med. Medarbetarna kan skicka anpassat innehåll till KOMP-enheterna på sina avdelningar, antingen till enskilda användare eller till större grupper.


Login Komp Pro 3X Shadow
Kongsvinger Kommune Logo

KOMP Pro har hjälpt Kongsvinger kommun att spara pengar

I Kongsvinger kommun har verksamhetskostnaderna minskat tack vare KOMP Pro. Vi har även sparat tid och kunnat minskat antalet hembesök, eftersom vi nu kan ge KOMP-kunderna råd och vägledning via skärmen. KOMP ersätter inte hembesöken helt, men hjälper oss att hålla kontakten med kunderna, skicka påminnelser och informera dem om vad som kommer att ske härnäst. Detta har i sin tur ökat kvaliteten på hembesöken, som nu upplevs som mindre stressiga, bland annat för att vi slipper ägna tid åt att påminna dem om saker och ting. Att vi kan förbereda kunderna på att de kommer att få besök, och av vem, bidrar också till en högre grad av förutsägbarhet och att de känner sig mindre oroliga.

Anne-Lisa Brenna Ording,
välfärdskoordinator Kongsvinger kommun.

KOMP Pro i korthet

Group Of People
Linda H

Det här är Linda

Linda jobbar på äldreboendet Lugnet i den fiktiva orten Rosa. Det har hon gjort i 7 år. Lugnet har många boende och det är alltid mycket att göra: människor ska besökas, mat ska serveras, mediciner administreras och information ges i tid. Linda och hennes kollegor har svårt att få tiden att räcka till. Ofta blir besöken och samtalen med de boende kortare än vad som är önskvärt på grund av att de måste skynda vidare till nästa person som behöver hjälp.

Olav Videocall

Olof

Olof bor hemma, men glömmer ofta bort vardagliga sysslor som behöver utföras. Olof vill bo hemma så länge det är möjligt och får hjälp av hemtjänsten som kommer på besök varje dag. De har med sig middagsmat och hinner även med att få en pratstund med Olof. För att Olof ska kunna fortsätta att bo hemma är det viktigt att han trivs och inte känner sig ensam och isolerad. Därför brukar Linda ha ett videosamtal med honom varje dag.

Esther Workout

Esther

KOMP har gjort det lättare för Esther att hålla sig igång. Esther flyttade in på Lugnet för ett år sidan, men glömmer ofta bort tiden och blir lätt stillasittande. Därför skickar Linda ett meddelande eller en bild till Esther varje dag och påminner henne om att hon ska resa sig ur fåtöljen och röra på sig så att hon håller sig i trim.

Kari In Chair

Kari

Kari har bott på Hyggeligheten i fem år. Hon har ett långt liv bakom sig och är sällan sjuk, men nu har hon börjat tappa aptiten. Ett par timmar innan lunch och middag varje dag skickar Linda dagligen en aptiretande bild på dagens rätt till Karis KOMP. På så sätt får hon se vad hon ska äta och kan förbereda sig inför måltiden.

Forskning och erfarenheter

KOMP utvecklades ursprungligen för äldre människor som saknar datorvana, men KOMP och KOMP Pro passar även många andra användargrupper. I Kongsvinger genomfördes nyligen en pilotstudie med KOMP Pro där lösningen användes för att hjälpa en grupp patienter med psykiska funktionshinder. Som ett resultat av detta kan man idag erbjuda KOMP som en tjänst.

”Vi har märkt att de funktionshindrade har sin KOMP påslagen hela tiden. Vi ringer och pratar med dem, informerar, påminner om mediciner och möten. Vi delar bilder om saker och ting vi har gjort. Vi ser varandra på skärmen, antalet hembesök minskar, men vi kommunicerar mycket bättre om allt. Vi har gått från kvantitativ till kvalitativ kommunikation.”

Øyvind Støkker, miljöterapeut.

WATT är en forskningsarena där användare, forskare och teknikproducenter träffas för att utveckla och utbyta kunskap och erfarenheter om välfärdsteknik som är specialutvecklad för att hjälpa ensamma och socialt isolerade grupper i samhället. WATT har publicerat en rapport om hur KOMP påverkar vardagen för användarna och deras familjer: Läs rapporten här.

”KOMP kan förstärka kontakten med anhöriga och öka livskvaliteten, oavsett om ensamhet och social isolering ursprungligen var ett problem eller inte.”

Oppedal, Askheim & Haldar, 2019: 37.

Fördelar med KOMP Pro:

  • 22429628-8E04-4202-AA4C-6156BBB62D79 Created with sketchtool.

    Kommunen sparar pengar tack vare mindre bemanningsbehov och resor, det är ett enklare sätt att kommunicera med kunderna.

  • 22429628-8E04-4202-AA4C-6156BBB62D79 Created with sketchtool.

    Kommunen sparar pengar genom att äldre kan bo hemma längre. Personlig kommunikation på distans och på kundens egna premisser ökar kundens självbestämmande och ger kommunen mer kontroll trots att kunden bor hemma.

  • 22429628-8E04-4202-AA4C-6156BBB62D79 Created with sketchtool.

    Bra för både användaren och anhöriga. Med KOMP Pro är det lätt att påminna användaren om vad han/hon gjort, något som ökar känslan av samhörighet och ger bättre kontakt med vänner och de närmast anhöriga.

Komp Static Render Off

KOMP låter digitala barn och barnbarn dela bilder, meddelanden och videosamtal med deras analoga mor- och farföräldrar.

KOMP Pro är ett enkelt system. Du kan sköta administrationen från vilken mobiltelefon, surfplatta eller dator som helst.

Komp Family 3X

Appen KOMP Familj

Med appen KOMP Familj kan familjemedlemmar och andra släktingar enkelt hålla kontakten med användaren genom att skicka bilder och meddelanden och ha videosamtal. Appen har ett stort värde för användaren och dennes sociala nätverk. KOMP Pro bygger vidare på detta värde genom att ge kommuner och tjänsteleverantörer samma kontaktpunkt. Med KOMP Pro ingår familje-appen, men innehållet som delas blir endast synligt i familjens app-feed och på den KOMP-enhet appen är ansluten till.

Komp Care 3X

KOMP Care

KOMP Care är en större version av samma system. Med KOMP Care kan omsorgspersonal och tjänsteleverantörer skicka innehåll till KOMP, antingen till en hel grupp, eller till en enskild användare. Ett perfekt sätt att påminna om kommande hembesök, väcka aptiten inför en måltid eller dela bilder från promenader och utflykter som ni har gjort tillsammans.

Komp Care App Icon
Komp Manager 3X

KOMP Manager

Med detta verktyg kan administratörer ha översikt över och se status på alla KOMP-enheter som används och vilka medarbetare som är anslutna till dessa, skapa användargrupper och ansluta dem mot specifika användare samt lägga till andra administratörer och superanvändare. Administrationsverktyget innehåller även funktioner som gör det enkelt att logga och journalföra alla aktiviteter.

Komp Manager App Icon
I Fremtiden 3X

KOMP klocka och kalender

I samarbete med vårdsektorn har vi utvecklat KOMP Klocka och KOMP Kalender, som är två enkla verktyg för planering av datum och tidpunkter. Framöver kommer ytterligare KOMP-appar att lanseras, för ytterligare anpassning av KOMP-enheterna till användarens behov.

Har du idéer om nya appar som kan hjälpa KOMP-användare och vårdsektorn? Ta gärna kontakt med våra produktutvecklare på ux@noisolation.com.

Future Clock App Icon
Future Calandar App Icon