Integritetspolicy och cookies

Denna policy förklarar hur vi samlar och behandlar personlig data från våra kunder och användare av våra produkter och tjänster.

Alla referenser till “vi” och “dem” refererar till det norska företaget No Isolation AS och dess dotterbolag inom Europeiska Unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Skulle du ha några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på contact@noisolation.com.

Våra produkter och tjänster innefattar bland andra videoöverföring. All videoöverföring som går genom våra produkter och tjänster är krypterat och otillgänglig för alla utom personerna på var sin sida av överföringen. Datan är endast lagrad tillfälligt och raderas omgående efter att överföringen är avslutad. För Komp, behandlar vi även bilder och meddelanden. Dessa bilder och meddelanden är säkert lagrade i molnet, endast tillgängliga för teknisk personal som jobbar under strikta förpliktelser.

Förutom data som överförs via videoströmmar samlar vi in kunddata, användarprofildata och kontaktuppgifter från alla som har begärt information från oss. Nedan beskriver vi i detalj vilken typ av data vi samlar in, hur vi behandlar den och vad dina rättigheter är.

Information vi samlar in och hur vi använder din information

Kunddata

När du sluter ett abonnemangsavtal med oss eller köper en produkt från vår hemsida samlar vi in följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-mailadress
 • Leverans address
 • Betalingsdetaljer

Informationen lagras under hela avtalet för att hantera den kundrelation vi har med dig. Vi kan fortsätta lagra informationen efter avtalets slut av följande skäl:

 • Bokföring (enligt norsk lag måste vi lagra bokföringsinformation i fem år)
 • Ta in eventuella utestående belopp (ifall du fortfarande är skyldig oss pengar efter att avtalet gått ut)
 • Försvara juridiska påståenden (ifall vi är i tvist om avtalets rättigheter eller skyldigheter)

Komp

Användardata
Alla Komp-appanvändare registreras med en användarprofil. Du uppmanas att lämna följande information:

 • Profilbild
 • Användarnamn
 • Telefonnummer

Denna information används för att identifiera dig på Komp enheten (när du startar ett videosamtal), och är tillgängligt för alla app-användare kopplade till samma Komp som du. Det är även tillgängligt för No Isolation genom vårt interna CRM system för support och säkerhetsskäl.

Din data raderas när du stänger ner din användarprofil eller om Komp enheten är återställd (om enheten är registrerad på en ny kund eller returneras till oss).

AV1

Ingen personlig data behövs för att använda AV1 appen. Om du vill kontakta vårt support team efter våra öppettider får du möjligheten att ge oss din e-mailadress så att vi kan kontakta dig nästa dag.

Loggdata

Vi samlar in följande loggdata när du använder AV1 för att kunna erbjuda teknisk support, ge proaktivt stöd, säkerställa korrekt fakturering och behålla korrekt informationssäkerhet

 • Videoströmning varaktighet och kvalitet
 • Datum och tid för videoströmning
 • WiFi nätverksinformation
 • Anslutningsstyrka
 • Mobilt nätverksinformation

AV1 enheten är inte registrerad på användaren, utan på kunden till enheten. Därmed är loggdatan inte spårbar till den individuella användaren av enheten, som barn. Loggdatan kan vara associerad med kunden om enheten är registrerad på kunden. Endast teknisk personal som arbetar med strikta förpliktelser om sekretess har tillgång till ovan nämnda kategorier av uppgifter. Loggdatan ges aldrig till en tredje part om det inte krävs enligt lag.

Vårt Admin-verktyg

Om du är kund som (vanligtvis) har mer än en produkt att hantera, kan du välja att använda vårt Admin-verktyg, där du kan organisera och se statusen för dina produkter. Vi erbjuder detta så att du själv kan hantera dina produkter. Om du vill ha ett databehandlingsavtal för vårt Admin-verktyg, är du välkommen att kontakta oss.

För att få tillgång till Admin-verktyget uppmanas du att lämna

 • E-mailadress
 • Namn
 • Address

Prenumerationer på väntelistor, nyhetsbrev och begäran om information

Om du kontaktar oss eller prenumererar på en väntelista eller ett nyhetsbrev samlar vi in följande data

 • Prenumeration på väntelista: plats (hemland) och e-mailadress
 • Prenumeration på nyhetsbrev: e-mailadress
 • Chat: du kan chatta med oss utan att uppge någon personlig information, men du kan ge oss din e-mailadress så att vi kan kontakta dig igen
 • E-mail kontakt: om du kontaktar oss via e-mail sparar vi korrespondensen för att kunna besvara din förfråga.

Vi behöver ditt samtycke för att behålla dig på vår väntelista och nyhetsbrev prenumeration. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att vara på sådana listor och vi kommer då på motsvarande sätt ta bort dina personuppgifter. Chatt och e-mailkorrespondens sparas i 1 (ett) år uti det fall att du kontaktar oss igen med en liknande förfrågan. Du kan när som helst begära att vi tar bort sådana uppgifter om du vill.

Om du är kund erhåller vi rätten att behålla chattloggarna och e-mailkorrespondensen så länge du är en aktiv kund för att ge dig bästa möjliga kundsupport. Informationen kan också vara nödvändig att behålla i förhållande till kundklagomål eller returer. Du kan begära att vi raderar chattloggar och e-mailkorrespondens. Vi kommer att se över din förfråga. Om vi beslutar oss för att att behålla dina uppgifter kommer vi att förklara våra skäl för att göra det i god tid.

Dina rättigheter som registrerad

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att besvara dem inom rimlig tid. Du kan också begära oss att

 • Förse dig med alla de personuppgifter vi har lagrat om dig
 • Rätta eventuella fel i de personuppgifter som vi har lagrat om dig
 • Ta bort personuppgifter vi har lagrat om dig om vi inte längre har en laglig anledning att behålla den.

Du kan när som helst lämna ett klagomål till myndigheterna i ditt land om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Våra dataprocessorer

Detta avsnitt beskriver våra databehandlare och de tjänster vi använder.

No Isolation använder följande processorer:

 • Amazon Web Services EMEA SARL som vår huvudsakliga underprocessor, som är ett europeiskt bolag med servrar i Frankfurt. Detta företag införlivar användningen av EU: s standardavtalsklausuler (SCC´s) och bindande företagsregler (BCR´s).
 • MongoDB Inc. för lagring av systemdata inklusive kunddata. Detta företag införlivar användningen av EU: s standardavtalsklausuler.
 • Twilio Inc. för värd för en TURN-server (relayserver) som underlättar kommunikationen mellan AV1 och den associerade användaren (applikation). För Komp används Twilio också för att skicka SMS som gör det möjligt för användare att få tillgång till tjänsten.

Överföring av personuppgifter utanför EU / EES

No Isolation har vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med europeiska GDPR-regler och regler. Vår databehandling sker i Europa och inga personuppgifter skickas eller behandlas utanför EU / EES.

No Isolation får använda följande underprocessor enligt den rättsliga grund som beskrivs nedan:

 • Amazon Web Services EMEA SARL som vår huvudsakliga underprocessor, som är ett europeiskt registrerat företag med servrar i Frankfurt. Detta företag införlivar användningen av EU: s standardavtalsklausuler (SCC´s) och bindande företagsregler (BCR´s).
 • Twilio Inc. Detta företag införlivar användningen av EU: s standardavtalsklausuler (SCC´s) och bindande företagsregler (BCR´s). Bearbetningen sker inom EU / EES.
 • MongoDB Inc. Detta företag införlivar användningen av EU: s standardavtalsklausuler. Bearbetningen sker inom EU/ EES.

Säkerhetsinformation

No Isolation har strikta strategier för datasäkerhet, inklusive, men inte begränsat till, strikt åtkomst till tillgänglighet, tvåfaktorsautentisering och fysiska, kontraktsmässiga och digitala skydd för våra data. Vi delar aldrig din personliga information med en tredje part som inte nämns i vår sekretesspolicy eller användarvillkor, om du inte ger ditt uttryckliga samtycke.

Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Cookies and terms of use

FullStory

Inträde av aggregerad webbplatsanvändning för att förbättra webbplatsenebsite

Drip

Skicka e-post baserat på användarhistorik

HubSpot

Vårt CRM (Customer Relationship Management)-system

RankScience

SEO och A/B-testing

Craft CMS

Vårt CMS (Content Management System)

Segment

Tag förvaltning

Drift

Vår chattverktyg

Mixpanel

Webbanalys

Facebook

Riktade annonser baserat på webplattsaktivitet

Google (Analytics, Tagmanager och AdWords)

Webbanalyse och riktade annonser

Piwik PRO Analytics Suite

Vi använder Piwik PRO Analytics Suite som vår webb-/app-analysprogramvara och samtyckeshanteringsverktyg. Vi samlar in data om webbplatsbesökare baserat på cookies. Den insamlade informationen kan inkludera en besökares IP-adress, operativsystem, webbläsar-ID, surfaktivitet och annan information. Se omfattningen av data som samlas in av Piwik PRO.

Vi beräknar metriker som avvisningsfrekvens, sidvisningar, sessioner och liknande för att förstå hur vår webbplats/app används. Vi kan också skapa besökares profiler baserat på surfhistorik för att analysera besökarnas beteende, visa anpassat innehåll och köra onlinekampanjer.

Vi hostar vår lösning på Microsoft Azure i Tyskland, och data lagras i 14/25 månader.

Syftet med databehandlingen är analys och konverteringsspårning baserat på samtycke. Rättslig grund: Art. 6 (1)(a) i GDPR.

Piwik PRO skickar inte data om dig till några andra underleverantörer eller tredje parter och använder den inte heller för sina egna ändamål. Läs mer i Piwik PRO:s integritetspolicy

Tillgång till dina data

Fyll i formuläret för att begära åtkomst till dina data. Vi använder endast din e-postadress för att behandla den här begäran.

Tillgång till mina data
Tillgång till mina data
Radera mina data
Ändra mina data

Integritetsinställningar