Kostnadsfritt webbinarium

Vilka verktyg har vi när eleven slutar komma till skolan?

För barn som missar långa perioder i skolan, på grund av faktorer de inte kan kontrollera, kan ensamhet och social isolering vara ett problem med stora pedagogiska och sociala konsekvenser.

AV1 är verktyget som gör att ingen behöver missa lektioner, raster och samtal med vänner.

Kostnadsfritt webbinarium den 29 november kl 10


Hur sänker man tröskeln till klassrummet för en elev som inte varit där på länge? Hur bygger man upp ett förtroende när hen knappt varit där över huvud taget? Kan en elev ta betyg, känna glädje och motivation även om hen inte lyckas komma till skolan? Och vilken roll kan digitala hjälpmedel spela i allt detta?

I september höll vi i No Isolation ett webbinarium om närvaro i skolan och digitala hjälpmedel, som en del av Elevhälsoveckan. Efter mycket positiv respons har vi nu bestämt oss för att arrangera ett nytt event på samma tema men med nytt innehåll.

I detta webbinarium får vi höra Erik Helmersson och hans kollegor i Linköpings kommun berätta om hur de med hjälp av skolroboten AV1 har lyckats med att motivera och anpassa undervisningen för elever med fysisk sjukdom, problematiskt hög skolfrånvaro och elever med särskild begåvning.

Här får vi svar på hur kommunen har organiserat sitt projekt för att snabbt och enkelt kunna hjälpa så många elever som möjligt. Vi får också höra inspirerande historier med konkreta exempel från skolor som har använt roboten i klassrummet.

Välkommen till en inspirerande timme tillsammans med oss!