AV1 och integritetsskydd

I klassrummet är elevens trygghet det allra viktigaste. För att AV1-användaren, klasskamrater och lärare ska få mest glädje av AV1 är det viktigt att alla känner sig säkra i samband med robotens användning.

AV1 and privacy

Endast en användare

Bara ett barn kan använda AV1 åt gången. Barnet skapar ett personligt lösenord för att logga in på sin AV1 och måste bekräfta att det bara är hen som kan lösenordet. Matias Doyle, en av No Isolations grundare, förklarar:

“Det är viktigt att alla som har en AV1 i klassrummet är helt säkra på vem användaren på den andra sidan är. Det ska aldrig uppstå tvivel kring vem som är uppkopplad på roboten. Därför måste användaren skriva in sitt lösenord varje gång roboten ska användas”.

Dessutom måste elevens vårdnadshavare skriva under på att det bara är barnet som ska använda AV1. Om någon annan skulle logga in på AV1 är det ett kontraktsbrott.

AV1 – Only one user

Endast realtid

AV1 kan bara användas i realtid, vilket innebär att det inte är möjligt att spela in eller spara en videoström. All data som skickas är krypterad, vilket innebär att ingen utomstående kan få tillgång till det som skickas mellan barnet och roboten. Dataströmmen skickas genom en krypterad «tunnel» med nyckel i båda ändar. Strömmen går direkt från surfplattan till roboten utan att passera genom servrar. Det gör att utomstående aldrig kan avlyssna kommunikationen.

För att kommunicera med barnet som använder AV1 måste man vara närvarande där det händer, när det händer.

AV1 – Only real-time

Ingenting lagras

Inte ens No Isolation har möjlighet att hämta ut videoström mellan surfplattan och roboten. Det är inte möjligt att ta en skärmbild med en Android-enhet. Om man försöker göra det med en iOS-enhet får vi ett meddelande och skickar en varning till användaren om att skärmbilder gör att vi stänger av deras AV1. Om man försöker koppla över AV1 till en extern TV-skärm eller liknande, vill ett felmeddelande komma fram. Alla ska känna sig trygga med att det bara är eleven som tillhör klassen som som kan vara med genom AV1.

AV1 – All data is encrypted