AV1 priser

Kostnad för att hyra, köpa eller prova AV1 i pilotprojekt.

Köp

32 800 kr (hårdvara) + 8 800 kr (Servicepaket)

 • AV1 hårdvara - skolroboten
 • Servicepaket (förnyas årligen) inklusive:
  • Färdiginstallerat 4G-internet med fri surf
  • Olycksgaranti
  • Kurs och utbildning
  • Mjukvaruuppdateringar
  • Stöd- och infomaterial till skolan
  • IT-support
  • Fri frakt

Hyra

2 900 kr / månad (Minimum 3 månader)

 • AV1 hårdvara - Skolroboten

 • Servicepaket (under hyresperioden) inklusive:
  • Färdiginstallerat 4G-internet med fri surf

  • Olycksgaranti

  • Mjukvaruuppdateringar

  • Stöd- och infomaterial till skolan

  • IT-support

  • Fri frakt

AV1 Provpilot

30 000 kr / projekt (Testa och utvärdera flera AV1 i upp till 5 månader)

 • AV1 hårdvara - Skolroboten

 • Dedikerad rådgivare från No Isolation

 • Projektmall utarbetad av svenska kommuner

 • Utvärdering och projektrapport med statistik

 • Servicepaket (under pilotperioden) inklusive:
  • Färdiginstallerat 4G-internet med fri surf

  • Olycksgaranti

  • Kurs och utbildning

  • Mjukvaruuppdateringar

  • Stöd- och infomaterial till skolan

  • IT-support

  • Fri frakt

Alla priser är exklusive moms.

Ta kontakt