Säkerhet och integritet

I klassrummet är elevens trygghet det allra viktigaste. För att AV1-användaren, klasskamrater och lärare ska få mest glädje av AV1 är det viktigt att alla känner sig säkra i samband med användningen av roboten.

Endast en användare

Bara ett barn kan använda AV1 åt gången. Barnet skapar ett personligt lösenord för att logga in på sin AV1 och måste bekräfta att det bara är hen som kan lösenordet. Matias Doyle, en av No Isolations grundare, förklarar:“Det är viktigt att alla som har en AV1 i klassrummet är helt säkra på vem användaren på den andra sidan är. Det ska aldrig uppstå tvivel kring vem som är uppkopplad på roboten. Därför måste användaren skriva in sitt lösenord varje gång roboten ska användas”.Dessutom måste elevens vårdnadshavare skriva under på att det bara är barnet som ska använda AV1. Om någon annan skulle logga in på AV1 är det ett kontraktsbrott.

Endast realtid

AV1 kan bara användas i realtid, vilket innebär att det inte är möjligt att spela in eller spara en videoström. All data som skickas är krypterad, vilket innebär att ingen utomstående kan få tillgång till det som skickas mellan barnet och roboten. Dataströmmen skickas genom en krypterad «tunnel» med nyckel i båda ändar. Strömmen går direkt från surfplattan till roboten utan att passera genom servrar. Det gör att utomstående aldrig kan avlyssna kommunikationen.För att kommunicera med barnet som använder AV1 måste man vara närvarande där det händer, när det händer.

Ingenting lagras

All data som skickas mellan No Isolations servrar är krypterad. Det innebär att varken No Isolation eller någon annan har möjlighet att hämta ut videoström mellan surfplattan och roboten.Inte ens barnet som använder AV1 kan lagra bild eller ljud från den. Det är inte möjligt att ta en skärmbild eller lagra ljudfiler med en Android-enhet. Om man försöker göra det med en iOS-enhet får både användaren och vi ett meddelande och deras AV1 stängs av. Om man försöker koppla över AV1 till en extern TV-skärm eller liknande, blir skärmen svart.

Informationskällor

Vi har skapat informationskällor för att kunna informera alla berörda parter, och för att ge dig råd om hur du får ut det mesta av AV1 för eleven, klasskamraterna och läraren.

Beroende på dina behov kan vi erbjuda tjänster som låter dig utöka och hantera alla dina AV1 i bruk. Alla har olika behov. Därför erbjuder vi flexibla lösningar för både familjer, den offentliga sektorn och organisationer.