När eleven får problematisk skolfrånvaro

"Jag tror att vi måste vara mycket mer proaktiva när vi arbetar med hemmasittare. Vi kan inte bara sitta i skolan och vänta på att eleverna skall komma till oss. Vi måste gå hem till dem, knacka på dörren och försöka ta med dem. Om det inte fungerar kan vi inte bara acceptera att vi har försökt att ta med dem! Då måste vi börja arbeta med distansundervisning. Alla barn har rätt till utbildning, oavsett var de är”, säger Emma Dahl, skolans rektor.

När skolåret började hösten 2017 blev eleven på Hedeskolan del av den svenska frånvarostatistiken. Pojken var nyinflyttad och sedan december 2018 har han fortfarande inte satt sin fot på skolan.

Antal elever med problematisk skolfrånvaro (även kallat "hemmasittare")

  • Enligt en undersökning "Kalla Fakta" - TV4 har gjort tillsammans med den svenska statistikbyrån SCB, finns det 5500 "hemmasittare" i Sverige.
  • Enligt forskaren Trude Havik finns det frånvaro relaterat till hemmasittare i varje klassrum i Norge.

Definition av "hemmasittare"

  • Kalla fakta och SCBs definition: Frånvaro i mer än 4 veckor i följd eller längre, höstterminen 2017. Både invaliditetsbrist och giltig frånvaro på grund av psykisk hälsa, grundskola och gymnasieskola ingår.
  • Enligt ekonomen Ingvar Nilsson kan tidig uteslutning och frånvaro leda till stora kostnader för samhället (om 20-30 miljarder kronor per år) om studenten inte går in på arbetsmarknaden.

Åtta månader efter skolans start hade han fått hemundervisning några dagar i veckan, men fortfarande inte varit i skolan. Vändpunkten kom då rektor Emma Dahl hörde om AV1. Hon bestämde sig för att testa om roboten skulle kunna hjälpa till att utöka undervisningen till fler ämnen och på så sätt öka den totala undervisningen.

Den 14-årige pojken började med att logga in på AV1 under engelskalektionerna, eftersom det var favoritämnet, därefter deltog han i fler och fler ämnen. Rektorns ambition var att om han lärde känna sina klasskamrater skulle det vara lättare att komma till skolan:

"Efter ett halvår av användning säger han att han lika gärna kan komma till skolan fysiskt. Han har blivit en del av klassen nu, och han får bra betyg. Han pratar också om andra saker än skolan med klasskamrater, som dataspel. Vad heter du i det och det spelet och så. Både vi och föräldrarna är överens om att detta har gått så bra som det kan gå. Naturligtvis är det mindre skrämmande för honom att komma till skolan nu. Nu har han sett hela skolan genom roboten, han vet vem klasskamraterna är och skolan är inte längre främmande och dramatisk."

"Det går bra att ha en robot i klassrummet, det är som att ha en annan elev här, bara att eleven inte är här. Det har inte varit något speciellt ", förklarar klasskamraten i en video som Kungsbacka kommun har gjort.


Den senaste uppdateringen är att eleven är tillbaka på skolan sedan februari 2019. En annan elev på skolan har fått överta roboten.


Vi på No Isolation anordnade ett webinar under hösten 2020 tillsammans med vår partner Atea Skola. Se inspelningen för att lär känna skolroboten AV1 och ta del av värdefulla erfarenheter från kommuner som provat nya lösningar i kampen mot frånvaron!