5 effekter av COVID-19 på skoledeltagande.

Covid-19 har inneburit en period med stor osäkerhet för skolbarn och deras familjer. Utan att vi vet vad konsekvenserna har varit av att skolor har stängt, vet vi att långa perioder utan regelbunden social kontakt sätter djupa spår hos många barn. För att föregripa dessa problem och fånga upp dem som drabbas hårdare än andra, har No Isolation låtit utarbeta en rapport om förväntad frånvaro och skoldeltagande i kölvattnet av coronapandemin. Undersökningen är baserad på 1005 telefonintervjuer i England, med föräldrar som svarade på 1477 skolbarns vägnar. Det här är de viktigaste resultaten.

Den här undersökningen har genomförts i England, Nord-Irland och Skottland, som har ett annat smittoläge och som har vidtagit andra åtgärder än Sverige. Det måste självfallet tas i beaktande men resultaten är ändå relevanta för alla med tanke på att förstå situationen för de barn som inte kan vara med på skolstarten i år.

Frånvaron förväntas öka

Av Englands nästan 9 miljoner skolbarn, säger 6% av deras föräldrar att de inte återvänder när skolorna öppnar på sensommaren. Det betyder att 450 000 engelska elever fortsatt kommer att delta i skolan hemifrån, utan att det har kommit besked eller riktlinjer för hur undervisningen skall fungera för dem. De två mest förekommande orsakerna till vidare frånvaro är risk för att barnet blir sjukt och risk för att barnet smittar någon i sin närmaste familj.

Lite överensstämmelse i uppfattningen av hur trygg skolan är

Huvudorsaken till att föräldrar önskar hålla sina barn hemma är oro knutet till smitta. De flesta av de tillfrågade sa att faran för att barnet själv blir smittat var den avgörande faktorn, den näst vanligaste orsaken var faran för att barnet skulle ta med sig smitta hem. Detta trots statens rekommendationer om att alla barn skall returnera till skolbänken.

Sjuka barn är mest utsatta

Corona är farligt för en stor grupp barn som vanligtvis hade gått på skolan. 57% av barn med underliggande sjukdomar, men som tidigare inte har gått miste om skolgång på grund av dem, säger att de inte återvänder till klassrummet när skolorna öppnar igen. Det finns ingen bestämmelse från regeringen om hur man skall se till att dessa barns rätt till undervisning tillgodoses.

Hemundervisning ökar redan existerande skillnader

Elever som tillhör en högre socioekonomisk grupp har betydligt bättre tillgång till läromedel hemma än elever som tillhör lägre socioekonomiska grupper. Detta inkluderar bärbara datamaskiner och tillgång på trådlöst internet. Dessutom kommer fler barn från resursstarka än resurssvaga familjer att återvända till skolan när den öppnar igen.

Mental hälsa

Längre perioder med skolfrånvaro har negativa konsekvenser på barns självkänsla och upplevelse av bemästring. Ju längre man är borta, desto svårare är det att ta igen det social man har förlorat.

76% av föräldrarna vi har pratat med är bekymrade för att deras barn ibland, ofta eller alltid, känner sig ensamma. Vidare säger 2% av deltagarna i undersökningen att problem relaterat till mental hälsa är orsaken till att deras barn inte återvänder till skolan när den öppnar igen. Det är en mycket högre siffra än den man kunde se i liknande undersökningar innan pandemin tog fart.

Vill du läsa hela rapporten? Skriv in din e-postadress i fältet under.