Munio Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs

Interview tussen No Isolation en Kees van Willigen, Ambulant begeleider langdurig zieke leerlingen, over zijn ervaring met AV1, de telepresence robot voor scholen.


We hebben 3 avatars in gebruik. We zetten de avatars tot nu toe vooral in voor leerlingen met somatische problemen. Maar we gaan in de nabije toekomst ook kijken naar de dreigende thuiszitters.

De afwezigheid van de leerlingen op school verschilt, we gebruiken de avatar voor korte maar ook langere periodes. Soms zetten we de AV1 ook in wanneer een kind bijvoorbeeld maar 3 dagen naar school kan gaan en 2 dagen thuis moet blijven.

Het onderwijs op afstand is erg ingewikkeld. Kinderen werken thuis wel door maar er is geen of amper sprake van uitleg op alle vakken. Daar ben je sterk afhankelijk van de inzet en bereidheid van de docenten. Ziekte leidde onherroepelijk tot achterstand.

Het inzetten van de AV1 zorgt ervoor dat leerlingen bij blijven met het lesaanbod en dat ze het gevoel hebben nog steeds deel uit te maken van hun klas.

– Kees van Willigen, Ambulant begeleider langdurig zieke leerlingen

Het inzetten van de AV1 zorgt ervoor dat leerlingen bij blijven met het lesaanbod en dat ze het gevoel hebben nog steeds deel uit te maken van hun klas.

Door de inzet hebben de zieke leerlingen prima afleiding bij hun ziekte. Daarnaast blijven ze bij in het schoolse lesaanbod. Onderwijs blijft voor de zieke leerling soms een zeer gewenste afleiding bij hun “ziek zijn”.

De samenwerking verloopt vooral via mentoren. Kinderen zetten de avatar ‘s morgens in de klas en docenten geven hun reguliere les. Ik tref op geen enkele school weerstand. Men ziet het als een aangename aanvulling voor de zieke leerling zonder dat het veel extra moeite van de docent vraagt.

Ik tref op geen enkele school weerstand. Men ziet het als een aangename aanvulling voor de zieke leerling zonder dat het veel extra moeite van de docent vraagt.

– Kees van Willigen, Ambulant begeleider langdurig zieke leerlingen

We hebben de avatars eerst 3 maanden op proef in gebruik gehad (gehuurd). Door mijn enthousiasme zijn we al vrij snel overgegaan op aanschaf. De implementatie op school verloopt eigenlijk altijd heel soepel, er hoeft geen technische installatie aan te pas te komen wat het heel prettig maakt om de AV1 in te zetten, ook voor kortere periodes.

Het gebruik van de robot geeft, zeker zeer ernstig zieke kinderen, even het gevoel normaal te zijn.

Kinderen met vermijdingsgedrag krijgen mogelijk het idee dat ze niet meer naar school hoeven om toch alles te kunnen volgen. Vandaar dat ik altijd afspreek dat de avatar slechts tijdelijk ingezet kan worden.

Kinderen moeten in een sociale context opgroeien en dus school bezoeken om later in een maatschappij de sociale “afspraken” te kunnen begrijpen en toe te kunnen passen.

Soms nemen leerlingen de avatar in de pauze mee naar een hal waar ze als groep zitten. Dat is voor de leerling thuis dan weer erg leuk maar de hoeveelheid geluid kan soms pittig zijn voor de zieke leerling.

Ondanks alle techniek hapert het systeem soms door slechte wifi. Dat kan enorme frustratie opleveren. Een sterke verbinding is voorwaarde voor het succes van de avatar.

Ik zou het andere begeleiders van zieke leerlingen zeker aanbevelen. Het is mogelijk ook een hulpmiddel voor leerlingen die om andere redenen dan ziekte verzuimen en op weg zijn om “thuiszitter” te worden.

Ik heb geen objectieve gegevens maar weet dat de AV1 altijd helpend en ondersteunend is.

AV1-robots zijn beschikbaar voor scholen om te kopen of te huren.

Neem contact op