AV1 i Linköpings kommun

Skolroboten som gör undervisning för alla elever tillgänglig.

Som lärare, rektor eller förälder har du sannolikt stött på barn med längre perioder av skolfrånvaro. Orsakerna som leder till att barn hindras från att delta i skolan är många, men sjukdom, NPF-diagnos och ångest är några av de vanligaste. Utöver själva undervisningen så missar dessa elever även samtal med sina klasskompisar, små interaktioner och andra sociala sammanhang. Detta är någonting som Linköpings kommun vill förebygga.

Därför är nu Linköping en av de 100 svenska kommuner som införskaffat AV1-robotar. AV1 kan hjälpa frånvarande elever att delta i klassrumsundervisningen från annan plats och kan göra vägen tillbaka till skolan lite lättare att gå. Skolroboten placeras på en skolbänk i klassrummet och barnet deltar hemifrån, från ett separat rum på skolan, eller från annan plats via en app på sin mobil eller surfplatta. Därifrån kan eleven se, höra, prata och i övrigt delta i klassen som om hen vore där fysiskt.

Här kan du se fler filmer om AV1.


Kommunen har även lånat ut skolroboten till elever med annan sorts problematik. Den har bl.a. använts av elever med särskild begåvning, så att de kunnat delta på lektioner i en högre klassnivå.

Har du en elev som kunde haft användning av AV1?

Linköpings kommun lånar kostnadsfritt ut AV1 till de skolor inom förvaltningen där det finns en eller flera elever som kan vara i behov av en robot. Det är elevhälsan/rektor på skolan som utreder om en insats med AV1 är lämplig. Därefter kommer insatsen att utvärderas löpande för att säkerställa att skolroboten är rätt verktyg för den gällande eleven.


Målet är alltid att undervisningen ska ske på plats i klassrummet, men om behov finns på din skola hjälper vi dig gärna att komma i kontakt med ansvarig i kommunen, som kan berätta mer om AV1 och deras tjänst. Lämna dina kontaktuppgifter nedan, så hör vi av oss inom kort!