Barnets ögon, öron och röst i klassrummet

Långvarig sjukdom hindrar över 10 500 barn i Sverige från att gå i skolan och COVID-19-pandemin innebär att detta antal kommer att öka. AV1 är oslagbar i sin förmåga att upprätthålla ett frånvarande barns tillgång till sin utbildning och banar väg för skolor och lokala myndigheter att tillhandahålla de tjänster de behöver.

AV1 – Samarbete med skolor och kommuner
AV1 – barnets ögon, öron och röst
Video play button
;

Deltagande på barnens villkor

Via en AV1-robot kan barnet hemma eller på ett sjukhus delta i sitt eget klassrum, med sina klasskamrater, på sina egna villkor. Genom en säker app på sin surfplatta eller telefon kopplar barnet upp sig på en livestream för att kunna se, höra och prata med sina klasskamrater och lärare som om de vore på plats i klassrummet.

AV1 används idag av ca 70 kommuner i Sverige och är ett beprövat verktyg för att förbättra inte bara barnets utbildning, utan också deras sociala liv och mentala hälsa.

”[Barnet] blev verkligen inkluderad i klassen och eleverna var så snälla mot henne. Jag blev så kär i AV1 när jag läste om den och såg filmerna. Men detta var ännu bättre än det jag föreställt mig. Vilken underbar teknik No Isolation har skapat.”
- Tjänsteleverantör som använder AV1

”Roboten tillgängliggör ju undervisningen för alla. Det är helt fantastiskt. När ett barn är borta så pass mycket blir det ju att man missar någonting socialt med sina klasskompisar. Du missar också undervisningen. Man kanske har vant sig vid hur läraren låter och undervisar och då blir det en trygghet att kunna höra och se vad som händer. Man blir ju en del av gemenskapen fastän man sitter hemma eller i sjukhussängen.”
- Jenny Nordahl, lärare

Som om de är på plats

Att bli diagnostiserad med en långvarig eller kronisk sjukdom kan ge drastiska effekter på ett barns liv. Att sakna skolan och tiden med sina vänner leder inte sällan till en isolering som kan vara lika skadlig som själva sjukdomen. AV1 skapades för att ta itu med den ensamhet som ofta kommer till följd av en diagnos och hjälper barn att delta i skola och sociala aktiviteter. Genom en enkel knapp i appen kan barnet bestämma när hen vill vara uppkopplad till AV1.

Om barnet vill svara på en fråga kan de lyfta handen genom att trycka på en knapp i appen och en vit lampa blinkar då på robotens huvud.

AV1 kan också sättas i viskningsläge, så att bara de elever som sitter nära roboten kan höra när användaren pratar. Och om användaren inte mår så bra kan han eller hon signalera detta genom att delta i lektionen via passivt läge. Barnet trycker då på en annan knapp i appen som gör att huvudet på robotens huvud lyser blått.

Av1 Header Photo Final

Barnets ögon, öron och röst i klassrummet.