Om oss

Vi för samman människor med hjälp av varm teknik och kunskap

No Isolation är ett norskt företag som grundades 2015 för att minska ensamhet och social isolering genom att utveckla varm teknik. Vi är baserade i Oslo och har ytterligare kontor i London och München. Våra produkter är AV1, en skolrobot för barn och unga och Komp, datorn med bara en knapp.

Ensamhet är en samhälls- och folkhälsofråga som kan påverka alla, oavsett ålder, demografi och utbildning.

En stor del av vårt arbete går ut på att forska på-, och samla information kring ensamhet och social isolering. Vår förhoppning är att lättillgänglig information gör att fler blir intresserade av att utbilda sig i ämnet.

Vad är varm teknik?

Varm teknik underlättar mänsklig kontakt och har som högsta syfte att öka användarens känsla av tillhörighet. I motsats till kall teknik, som kan skapa en illusion av tillhörighet och i värsta fall förhindra genuin samvaro, tar varm teknik hänsyn till deltagarnas olika behov och förmågor, och ger lika tillgång till kommunikation.

Jobba på No Isolation

Eftersom vi är baserade i Oslo, London och München skapar vi en nära gemenskap genom veckobaserade gruppmöten, företagsomfattande sommar- och julfester. Vi uppmuntrar även våra anställda att resa till våra olika kontor.

När du arbetar här får du ansvar redan från första dagen och du får möjlighet att växa både som person och professionellt.

Letar du efter någon att prata med?

Vi vet hur svårt det är att känna sig ensam och hur svårt det kan vara att be om hjälp.

Om du letar efter någon att prata med eller behöver en hjälpande hand kan du hitta hjälp här.