Våra samarbetspartners

Vi skulle inte vara där vi är idag utan våra hängivna samarbetspartners.


Ett stort tack till


Atea
Atea är marknadsledande inom IT-infrastruktur för företag och offentliga organisationer i Europas nordiska och baltiska regioner. De distribuerar AV1 till skolor och kommuner i Norge, Sverige och Danmark.

Barncancerfonden
Barn som behandlas för cancer är ofta borta från skolan i längre eller kortare perioder. Med hjälp av AV1 kan barnen fortsätta följa undervisningen och hålla kontakten med sin klass - oavsett om de befinner sig på sjukhus eller hemma. Barncancerfonden erbjuder, via sex regionala barncancercenter, barn och skolor möjlighet att testa en AV1-robot under fyra månader.


Kärstin Ödman Ryberg på Barncancerfonden uttrycker att det är viktigt att barnen kan fortsätta delta i undervisningen i sin egen skola.

Barnen ska aldrig behöva vänta på att fortsätta sin skolgång. Med hjälp av AV1 kan skolorna snabbt fortsätta undervisa de barn som inte kan vara på plats i skolan. I utvärderingar har vi sett att detta betyder mycket för både barn och föräldrar. AV1 låter barnen återge sig själva i röst, vilket skapar en närvaro i klassrummet. Vi ser att detta sänker tröskeln för att gå tillbaka till skolan efter långa frånvaroperioder.

Göteborgs Stad
Göteborgs grundskoleförvaltning har valt att jobba proaktivt med problematiken kring frånvaro och långvarig sjukdom i grundskolan. Därmed erbjuder förvaltningen AV1 som en kostnadsfri tjänst till skolor inom Göteborgs Stad. Tack vare detta initiativ har hittills 50 barn i kommunen fått tillgång till en skolrobot.

Dominic Summerton, verksamhetsutvecklare för digitalt lärande, är mycket nöjd med upplägget.

Genom att centralt organisera distributionen av AV1 kan vi snabbt sätta in resurser och minska den förlorade undervisningstiden. Vi har också åstadkommit en bra och effektiv användning där samtliga robotar i princip alltid är utlånade.

Mora kommun
Elever med problematisk skolfrånvaro kan i förlängningen hamna i utanförskap. För att motverka detta har Mora kommun investerat i sju AV1. Skolrobotarna används som ett stöd när elever av olika anledningar inte själva kan närvara på plats i klassrummet.

Förhoppningen är att få eleverna att känna sig delaktiga i skolan, både i undervisningen och i deras sociala relationer”, säger Anders Karlsson, digital skolutvecklare på Mora kommun.

Morkarlbyhöjdens skola är en av de skolor som använt AV1. Deras rektor, Hans Löfgren, är mycket nöjd med resultatet.

Under det senaste året har robotens värde blivit ännu tydligare. Att kombinera fjärrundervisning med vanlig undervisning i samma elevgrupp har visat sig svårt - men med roboten kan läraren planera och genomföra ordinarie undervisning med elever på distans utan att arbeta med flera lektionsupplägg samtidigt. AV1 är därför ett mycket bra verktyg som skapar nya förutsättningar för elever som har svårt att vara i skolan.