Astrid Riddervold Komp4

KOMP - Enkel og trygg pårørendekontaktKOMP er et kommunikasjonsverktøy som er ment å gi beboere enkel og trygg kontakt med sine pårørende, uavhengig av teknologisk erfaring, restriksjoner på grunn av pandemien, eller avstander. Nå tar Oslo Kommune i bruk KOMP på sine sykehjem. Dette er en informasjonsside for pårørende av beboere som får tidelt en KOMP.

Hva er KOMP?


Smarttelefoner og nettbrett egner seg ikke for alle. Mer og mer av kontakten mellom familie og venner foregår gjennom digitale kanaler, men alle behersker ikke dagens teknologi. KOMP er en skjerm med kun én knapp, det kreves ingen digitale forkunnskaper for å bruke KOMP, og den er utviklet spesielt for seniorer. Gjennom en mobil-app kan familie og pårørende enkelt dele bilder, meldinger og gjennomføre videosamtaler med sine kjære som bor på langtidshjem.

Du kan lese mer om KOMP her.

Slik fungerer KOMP:

Last ned KOMP-appen

Om forskningsprosjektet


Sykehjemsetaten har i samarbeid med No Isolation og forskere ved OsloMet - storbyuniversitetet, fått støtte fra Forskningsrådet for å prøve ut KOMP på kommunale langtidshjem i Oslo. Forskningsprojektet har oppstart høsten 2020 og varer ut 2021. Etter at COVID-19 inntraff ble det innført strenge besøksforbud ved sykehjem i hele Norge. Forbudene er ikke lenger like strenge, men situasjonen gjorde det tydelig at eldre på sykehjem er en sosialt sårbar gruppe. Besøksforbudet var et svært inngripende, men nødvendig tiltak i en situasjon med stor smitterisiko for beboerne der.

Kontakt med pårørende er viktig for livskvaliteten til beboerne. Erfaringer fra det første smitteutbruddet skal brukes til å utvikle enda bedre løsninger for å opprettholde kontakten mellom pårørende og beboere. Forskningsprosjektet "KOMP – enkel og trygg pårørendekontakt" vi undersøke effekten av KOMP på kommunikasjon mellom beboer, pårørende og ansatte på langtidshjem i Oslo - også i perioder med besøksrestriksjoner.


Det gjøres ved å innhente erfaringer fra både medarbeidere og beboere som vil bruke KOMP, samt disse beboernes pårørende. Ved hjelp av erfaringene vil prosjektet kunne undersøke effekten av KOMP; som eventuelle endringer i kommunikasjonen mellom beboere og pårørende, og i beboernes livskvalitet. I tillegg vil vi undersøke om KOMP kan styrke samhandlingen mellom beboere, pårørende og langtidshjemmet.

Skapt for og med eldre

Skjerm med høy kontrast

Skjerm med høy kontrast

Skjermen har høy kontrast og stor tekst så det skal være lett å se innholdet.

Ingen touchskjerm

Ingen touchskjerm

Med redusert finmotorikk og tørre fingertupper kan det være utfordrende å bruke touchskjerm.

Klar lydoverføring

Klar lydoverføring

Lyden er klar og tydelig, og ved å se ansiktet til personen man snakker med er det lettere å høre og forstå hva de sier.

Kun én knapp

Kun én knapp

KOMP er enkel å bruke. Med kun én knapp som skrur apparatet på, av og kontrollerer volum er det vanskelig å gjøre feil.