Forskningsprosjektet «Komp -
 Enkel og trygg pårørendekontakt»

Nå tar Sykehjemsetaten i bruk KOMP ved flere kommunale langtidshjem. Dette er en informasjonsside for deg som er pårørende til en beboer som vil bruke KOMP.

Hva er KOMP?

Mer og mer av kontakten mellom familie og venner foregår gjennom digitale kanaler, men ikke alle behersker dagens teknologi. KOMP er en skjerm med én knapp, spesielt utviklet for seniorer. Gjennom en mobilapp kan familie og pårørende dele bilder, meldinger og gjennomføre videosamtaler med sin nærstående på langtidshjem. KOMP krever ingen digitale forkunnskaper, men aktive pårørende.

Klar for å ta i bruk KOMP?

Her kan du laste ned appen og få instrukser på hvordan du inviterer andre familiemedlemmer og venner til å sende innhold til Komp.

Skapt for og med seniorer


  • Skjermen har høy kontrast og stor tekst så det skal være lett å se innholdet.
  • Med redusert finmotorikk og tørre fingertupper kan det være utfordrende å bruke touchskjerm.
  • Lyden er klar og tydelig, og ved å se ansiktet til personen man snakker med er det lettere å høre og forstå hva de sier.
  • KOMP er enkel å bruke. Med kun én knapp som skrur apparatet på, av og kontrollerer volum er det vanskelig å gjøre feil.
Produkt komp

Om forskningsprosjektet

Sykehjemsetaten har i samarbeid med den norske bedriften No Isolation og forskere ved OsloMet – storbyuniversitetet, fått støtte fra Forskningsrådet til å prøve ut Komp på kommunale langtidshjem i Oslo. Dette er et forskningsprosjekt, med oppstart høsten 2020 og prøveperioden varer ut 2021.

Etter at COVID-19 inntraff ble det innført strenge besøksforbud ved sykehjem i hele Norge. Forbudene er ikke lenger like strenge, men situasjonen gjorde det tydelig at eldre på langtidshjem er en sosialt sårbar gruppe.

Kontakt med pårørende er viktig for livskvaliteten til beboerne. Erfaringene vi fikk fra det første smitteutbruddet skal vi bruke for å utvikle enda bedre løsninger for å opprettholde kontakten mellom pårørende og beboere.

Det gjør vi ved å innhente erfaringer fra både medarbeidere og beboere som vil bruke Komp, samt disse beboernes pårørende. Ved hjelp av disse erfaringene vil forskerne kunne undersøke effekten av Komp, som endringer i:

  • kommunikasjonen mellom beboere og pårørende
  • beboernes livskvalitet
  • samhandlingen mellom beboere, pårørende og langtidshjemmet.

Hva innebærer det å delta i prosjektet?

Ved langtidshjemmet du er tilknyttet, har institusjonssjefen sett at KOMP kan være et godt verktøy for beboerne, deres pårørende, og medarbeiderne.

Å delta i dette prosjektet innebærer at beboere ved langtidshjemmet kan ta i bruk KOMP, og at forskere fra OsloMet vil samle inn erfaringer om bruken.


Spørsmål?

Caroline er din kontaktperson ved Uranienborghjemmet: carolinerobekk.aaro@sye.oslo.kommune.no
tlf: 46 83 54 53/23 42 52 87

Har du andre spørsmål om KOMP og dette prosjektet?

Kontakt prosjektleder Anna-Stina Ferner i administrasjonen i Sykehjemsetaten:
anna-stina.ferner@sye.oslo.kommune.no/
tlf: 986 11 082.

OsloMet er vår samarbeidspartner, og ansvarlig for forskningsdelen i prosjektet.

Kontakt ansvarlig forsker Erik B. Rasmussen:
fossan@oslomet.no
tlf: 922 10 882