Oppsummering av “Digital teknologi for sosial kontakt” fra Nord Universitet

Ny forskning fra Nord Universitet undersøker erfaringene til seks hjemmeboende eldre over 80 år har hatt med Komp.

Berg, A., & Myren, G. E. S. (2021). Digital teknologi for sosial kontakt: En deskriptiv studie av de eldste eldres erfaringer med KOMP. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(2). Hentet fra https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5672/6267

Datainnsamlingen ble gjennomført før utbruddet av Covid, og studien bidrar til å belyse hvordan Komp fungerer for de eldste eldre i en situasjon uten krav om sosial distansering.

Hovedfunn

  • Komp bidrar til tettere kontakt med hele familien, også barnebarn og oldebarn

  • Økt deltakelse og involvering i familiens hverdagsliv, også i sanntid

  • Økt trygghet og sikkerhet for hjemmeboende eldre

  • Komp hjelper med å aktivere minner om gamle dager

  • Komp skaper nye samtaleemner med familien og helsetjenesten

Tettere familiekontakt med Komp

Deltakerne opplevde at de fikk tettere kontakt med familien gjennom KOMP – å bli oppringt via KOMP fra kjente steder kunne nesten gi opplevelsen av å være der selv. De kunne «være med» på det som skjedde slik som fotballkamper og svømmestevner i sanntid: “Når barnebarna er med på stevner så får jeg se de svømme, da roper jeg: heia, heia, heia!” - Komp-bruker (s 7).

“Det er det likeste jeg har fått på mine gamle dager.... Det er helt enkelt. Du trenger ikke å gjøre noe” – Komp-bruker (s. 5).

Skaper trygghet

Komp ble også brukt som som en trygghet- og sikkerhetsteknologi, ved at familien sjekket tilstedeværelse og helsetilstand til de eldre gjennom videosamtale. Å vite at de ble «fulgt med på» ble av de eldre sett som en trygghet i tilfelle noe skulle skje dem, og ble fortolket som omtanke. Interessant påpeker forskerne at kontrollen kunne gå begge veier, ved at de eldre også fikk følge med på familien gjennom bilder og video.

”Datteren min sier: Jeg ser nå om du er hjemme eller ikke”. – Komp-bruker (s.8).

Forskerne skriver også at Komp ikke hadde erstattet besøk eller telefonsamtaler for noen av brukerne, men at den gjorde samtaler og møter bedre.

Les hele artikkelen
her.