Britiske skoleledere anbefaler AV1

En studie gjennomført av det britiske utdanningsdepartementet viser at AV1 har en svært positiv effekt på brukerens mentale helse, gjør det mindre sannsynlig at skolen må ty til spesialundervisning og at AV1 er en lønnsom investering.

Torsdag 4:e November 2021

Sammendrag av APIF-prosjektet

APIF-prosjektet (Alternative Provision Innovation Fund) er det største forskningsprosjektet gjennomført rundt AV1 noensinne. Prosjektet ble finansiert av det britiske utdanningsdepartementet, og etter to år er prosjektet nå ferdig.


Resultatene fra prosjektet presenteres i en ny rapport som er basert på data innhentet i studien og et spørreskjema besvart av alle skoleledere som deltok i prosjektet.

Hospital and Outreach Education – en spesialskole i Northamptonshire – ledet prosjektet i samarbeid med ni andre skoler og organisasjoner:

 • Great Ormond Street Hospital School

 • Manchester Hospital School

 • Leicester Hospital School

 • Bristol Hospital Education Services

 • Gloucestershire Hospital Education Service

 • Manchester Hospital Schools

 • Shepwell Short Stay School

 • Cherry Tree Learning Centre

I APIF-prosjektet ønsket de å undersøke hvorvidt AV1 gjorde det enklere for elever å komme tilbake til klasserommet etter lengre perioder med fravær.


For å finne ut av dette ble totalt 90 AV1-roboter implementert i britiske skoler over en periode på to år. Totalt har over 650 elever i Storbritannia brukt AV1.

Resultater

Etter to års bruk og følgeforskning, kan vi nå komme med en oppdatering av resultatene fra prosjektet.

Ved hjelp av AV1 opplevde 75% av elevene:

 • Mindre fravær
 • Bedre mental helse, selvtillit og positivt syn på fremtiden
 • Bedre læringsutbytte
 • Et tettere forhold til lærere og medelever

50% av elevene rapporterte at:

 • De fikk større læringsutbytte og høyere karakterer enn før

 • De kom enklere tilbake til klasserommet etter fravær

 • De unngikk spesial- eller hjemmeundervisning

Kostnadsbesparende

Prosjektet konkluderte også med at AV1 sparte skolene penger.


Over to år ble det estimert at en kostnad på £218,619 – ca 2,6 millioner kroner – kunne bli spart per elev.

“På lang sikt kan skoler og skoleeiere spare ved å unngå å opprette og finansiere flere plasser på spesialskole, og elever med særskilte behov kan oppleve en enklere overgang tilbake til skolen, ved at de gradvis deltar i skolemiljløet virtuelt.

– Cath Kitchen, CEO for The Skylark Partnership Trust, prosjektleder for APIF og styreleder for The National Association for Hospital Education