100% av skoleledere anbefaler AV1 til andre

En studie gjennomført av det britiske utdanningsdepartementet viser blant annet at AV1 har en avkastning på 1740%, at skoleroboten har en svært positiv effekt på brukerens mentale helse og gjør det mindre sannsynlig at skolen må ty til spesialundervisning.

Torsdag 4:e November 2021

Sammendrag av APIF-prosjektet

APIF-prosjektet (Alternative Provision Innovation Fund) er det største forskningsprosjektet gjennomført noensinne, finansiert av det britiske utdanningsdepartementet, etter to år er prosjektet nå ferdig.


Resultatene fra prosjektet er nå presentert i en ny rapport, og er basert på data hentet gjennom studien og et spørsmålsskjema svart på av alle skoleledere som tok del i prosjektet. Hospital and Outreach Education – en spesialskole i Northamptonshire – ledet prosjektet i samarbeid med ni andre skoler og organisasjoner:

 • Great Ormond Street Hospital School

 • Manchester Hospital School

 • Leicester Hospital School

 • Bristol Hospital Education Services

 • Gloucestershire Hospital Education Service

 • Manchester Hospital Schools

 • Shepwell Short Stay School

 • Cherry Tree Learning Centre

I APIF-prosjektet ønsket de å undersøkte hvorvidt AV1 gjorde det enklere for elever å komme tilbake i klasserommet etter lengre perioder med fravær.

For å finne ut av dette ble 90 AV1-roboter utplassert i engelske skoler over en periode på to år, mer enn 80 elever brukte robotene, totalt har i overkant av 650 elever i Storbritannia brukt AV1.

Resultater

Etter to år med bruk og forskning, kan vi nå komme med en oppdatering av resultatene fra prosjektet.

Ved hjelp av AV1 opplevde 75% av elevene:

 • Mindre fravær
 • Bedre mental helse, selvtillit og positivt syn på fremtiden
 • Bedre læring
 • Et tettere forhold til lærere og medelever

50% av elevene rapporterte at:

 • De fikk stort læringsutbytte og høyere karakterer

 • De kom raskere tilbake til klasserommet

 • De ungikk spesial- eller hjemmeundervisning.

Kostnadsbesparende

Prosjektet konkluderte også med at AV1 sparte skolene penger


Over to år ble det estimert at minst £218,619 – 2,6 millioner kroner – ble spart.

 • Under prosjektet mottok 3 (6,8%) av elevene spesialundervisning (Figur 1c i rapporten)

 • AV1 kan spare minst £56,838 – 677 000 kr – per elev ved bruk det første året ved at man kan unngå å opprette plass på spesialskole for eleven. Videre kan man spare £16,035 – 191 000 kr – årlig. (Utregninger finnes i rapportens vedlegg)

 • Om de tre elevene som mottok spesialundervisning i prosjektperioden hadde brukt AV1, kunne skoleeier og kommune spart £218,619 – 2,6 millioner kroner – i toårsperioden skoleroboten ble brukt..

 • Dette tilsvarer en avkastning på 1742% per AV1 over to år.

 • Gevinsten kan være høyere om man medberegner penger spart ved at man unngår reising til spesialskoler, og færre timer brukt på hjemmeskole og én-til-én-undervisning.

 • Besparelsene for disse utgiftene er på £224,873 – 2,6 millioner kroner – per elev over to år.

På lang sikt kan skoler og skoleeiere spare penger ved å unngå å oprette plasser på speisalskole, og elever med særskilte behov kan oppleve en enklere overgang til skolen, ved at de gradvis deltar i skolemiljløet virtuelt.

– Cath Kitchen, CEO for The Skylark Partnership Trust, prosjektleder for APIF og Styreleder for The National Association for Hospital Education