AV1 i klasserommet

Kan roboter hindre isolasjon og skoleavbrudd blant syke elever?

Et prosjekt finansiert av det britiske utdanningsdepartementet, har undersøkt påvirkningen av 90 AV1-roboter i Storbritannia.

Foreløpige funn fra prosjektet om AV1

For ett år siden startet vi det største forskningsprosjektet om AV1 noensinne, der vi ser på effekten av 90 AV1-roboter over to år. Prosjektet, som er finansiert av det britiske utdanningsdepartementet og ledet av Cath Kitchen og Sarah Dove, ser etter bevis på de positive effektene AV1 har på barn med langvarig sykdom.

Foreløpige funn viser at det har vært en økning i gjennomsnittlig oppmøte blant AV1-brukere, fra 29,4 prosent før bruk av AV1, til 58,4 prosent siden AV1 ble tatt i bruk. Prosjektet bruker også en skala for personlig utvikling som måler hvor klare elever er til å gjenintegreres i skolen. Skalaen består av 80 poeng totalt og måler områder som «kommunikasjon med voksne» og «håp for fremtiden». Den gjennomsnittlige poengsummen var 31,7 poeng. Gjennomsnittet har nå økt til 50,2 poeng.

I tillegg til innsamlingen av disse kvantitative dataene er det en rekke casestudier som også viser effektene av AV1. I en artikkel skrevet av Sarah Dove og Cath Kitchen, publisert av Teaching Times, beskrives erfaringene til en lærer og en elev som bruker AV1 i skolen. Du kan lese et utdrag fra artikkelen nedenfor. Hele artikkelen kan lastes ned i slutten av denne artikkelen.

AV1 er utviklet av det norske selskapet No Isolation. I dag er over 1000 AV1-roboter i bruk i Norden, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Nederland, og mange barn og unge har fått støtte av AV1 siden lanseringen i 2016. I Storbritannia alene er det nå over 250 AV1-roboter i bruk. I etterkant av det britiske utdanningsdepartementets publikasjon fra 2018 «Creating Opportunities for All» (skape muligheter for alle) ble Alternative Provision Innovation Fund opprettet, der det ble satt i gang et forsøk på å undersøke effektiviteten av skoleroboter for å hjelpe barn og unge med å få tilgang til utdanning mens de er syke. Prosjektet skal vurdere om elever klarer eller ikke klarer å ta del i læringen igjen, delta og oppleve fremgang samtidig som de mottar behandling eller gjennomgår rehabilitering etter operasjon eller sykdom.

Prosjektet er ambisiøst og i stor skala – 90 AV1-roboter er distribuert rundt om i Storbritannia, og lærere fra ordinære skoler, sykehusskoler og spesialskoler ser på bruken av AV1 som et alternativ til mer tradisjonelle metoder for hjemmeundervisning. Hjemmeundervisning vil typisk foregå i elevens hjem i form av privattimer. AV1 er ikke ment å erstatte dette, men er utviklet for å skape et ekstra alternativ der eleven kan delta på skolen virtuelt – uten å måtte forlate hjemmet eller sykesengen. Selv om dette er en kostnadsbesparende løsning, er fordelene eleven opplever ved å kunne delta på og holde kontakt med skolen sin, helt uvurderlig.

En lærer på en skole i Gloucestershire i England forteller om effekten AV1 har i klasserommet med tanke på å skape muligheter for kontinuitet i utdannelsen:

Min 9. klasse holdt på med forberedelser til en engelskprøve, og de var spesielt opptatt av oppgaven om å utforske strukturen til en tekst. De leste og diskuterte et utdrag fra romanen The Woman in Black fra leselisten sin. Elevene og jeg syntes det var fantastisk at Sue kunne delta så aktivt i undervisningen. Hun leste et utdrag fra teksten, svarte på spørsmål og delte et skriftlig svar til slutt. Stemmen hennes var klar og tydelig, og det var ingen forvrenginger eller avbrudd i lyden. Det var som om hun var i rommet sammen med oss! Selv om roboten vekket en del interesse i begynnelsen og elevene var veldig begeistret for den (de kalte den for «Sue-bot»), tror jeg ikke den ville vært forstyrrende eller blitt lagt like godt merke til dersom den var med i alle skoletimene. Den var i hvert fall ikke i veien for noen. Jeg likte faktisk å ha den der – jeg ble litt glad i den. Det var som om det satt en liten person der sammen med elevene, og jeg følte virkelig at jeg pratet med Sue da jeg snakket til den. I slutten av timen spurte noen av elevene hvordan opplevelsen hadde vært for Sue. De var virkelig interessert i å vite hvordan hun styrte roboten og hvor mye av klasserommet hun kunne se. Hun viste dem hva roboten kunne gjøre, og elevene vinket til henne. Tusen takk for denne opplevelsen – det var kjempespennende!

Eleven som styrte AV1, delte også sin opplevelse. 9.-klassingen fra skolen i Gloucestershire sa dette:


For å være helt ærlig var jeg veldig overrasket over hvor bra roboten fungerte. Jeg følte faktisk at jeg deltok i undervisningen, selv om jeg ikke var der. Jeg kunne bidra i diskusjonen, og jeg fikk med meg det som foregikk. Og jeg gikk ikke glipp av noe heller. Dette kommer til å bli et skikkelig nyttig verktøy for elever som ikke kan gå på skolen av ulike grunner, og hjelpe dem med å delta i all mulig undervisning. Kameraet hadde veldig god kvalitet, og jeg kunne se alt på tavlen og hadde mulighet til å se videoer og filmsnutter på nettet. Jeg likte veldig godt å prøve den også, fordi det var en morsom og ny opplevelse! Denne nye teknologien kan definitivt hjelpe folk og bli mer vanlig på skoler.
Damer holder en Av1

Om forfatterne

Sarah Dove er strategisk direktør i Phoenix Education Consultancy og prosjektleder for prosjektet finansiert av det britiske utdanningsdepartementet, som undersøker effektiviteten av å bruke skoleroboter for å gi unge personer tilgang til utdannelse mens de er syke eller i behandling.


Cath Kitchen er rektor ved Hospital Outreach Education og leder for The Skylark Partnership Trust. Hun er prosjektansvarlig for det britiske utdanningsdepartementets Alternative Provision Innovation Fund, som vurderer effektiviteten av skoleroboten AV1.